Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free.

I would like to extract a specific type of information from web pages in Python. Let's say postal address. It has thousands of forms, but still, it is somehow recognizable. As there is a large number of forms, it would be probably very difficult to write regular expression or even something like a grammar and to use a parser generator for parsing it out.

So I think the way I should go is machine learning. If I understand it well, I should be able to make a sample of data where I will point out what should be the result and then I have something which can learn from this how to recognize the result by itself. This is all I know about machine learning. Maybe I could use some natural language processing, but probably not much as all the libraries work with English mostly and I need this for Czech.

Questions:

 1. Can I solve this problem easily by machine learning? Is it a good way to go?
 2. Are there any simple examples which would allow me to start? I am machine learning noob and I need something practical for start; closer to my problem is better; simpler is better.
 3. There are plenty of Python libraries for machine learning. Which one would suit my problem best?
 4. Lots of such libs have not very easy-to-use docs as they come from scientific environment. Are there any good sources (books, articles, quickstarts) bridging the gap, i.e. focused on newbies who know totally nothing about machine learning? Every docs I open start with terms I don't understand such as network, classification, datasets, etc.

Update:

As you all mentioned I should show a piece of data I am trying to get out of the web, here is an example. I am interested in cinema showtimes. They look like this (three of them):

<div class="Datum" rel="d_0">27. června – středa, 20.00
</div><input class="Datum_cas" id="2012-06-27" readonly=""><a href="index.php?den=0" rel="0" class="Nazev">Zahájení letního kina 
</a><div style="display: block;" class="ajax_box d-0">
<span class="ajax_box Orig_nazev">zábava • hudba • film • letní bar
</span>
<span class="Tech_info">Svět podle Fagi
</span>
<span class="Popis">Facebooková komiksová Fagi v podání divadla DNO. Divoké písně, co nezařadíte, ale slušně si na ně zařádíte. Slovní smyčky, co se na nich jde oběsit. Kabaret, improvizace, písně, humor, zběsilost i v srdci.<br>Koncert Tres Quatros Kvintet. Instrumentální muzika s pevným funkovým groovem, jazzovými standardy a neodmyslitelnými improvizacemi.
</span>
<input class="Datum_cas" id="ajax_0" type="text">
</div>

<div class="Datum" rel="d_1">27. června – středa, 21.30
</div><input class="Datum_cas" id="2012-06-27" readonly=""><a href="index.php?den=1" rel="1" class="Nazev">Soul Kitchen
</a><div style="display: block;" class="ajax_box d-1">
<span class="ajax_box Orig_nazev">Soul Kitchen
</span>
<span class="Tech_info">Komedie, Německo, 2009, 99 min., čes. a angl. tit.
</span>
<span class="Rezie">REŽIE: Fatih Akin 
</span>
<span class="Hraji">HRAJÍ: Adam Bousdoukos, Moritz Bleibtreu, Birol Ünel, Wotan Wilke Möhring
</span>
<span class="Popis">Poslední film miláčka publika Fatiho Akina, je turbulentním vyznáním lásky multikulturnímu Hamburku. S humorem zde Akin vykresluje příběh Řeka žijícího v Německu, který z malého bufetu vytvoří originální restauraci, jež se brzy stane oblíbenou hudební scénou. "Soul Kitchen" je skvělá komedie o přátelství, lásce, rozchodu a boji o domov, který je třeba v dnešním nevypočitatelném světě chránit víc než kdykoliv předtím. Zvláštní cena poroty na festivalu v Benátkách
</span>
<input class="Datum_cas" id="ajax_1" type="text">
</div>

<div class="Datum" rel="d_2">28. června – čtvrtek, 21:30
</div><input class="Datum_cas" id="2012-06-28" readonly=""><a href="index.php?den=2" rel="2" class="Nazev">Rodina je základ státu
</a><div style="display: block;" class="ajax_box d-2">
<span class="Tech_info">Drama, Česko, 2011, 103 min.
</span>
<span class="Rezie">REŽIE: Robert Sedláček
</span>
<span class="Hraji">HRAJÍ: Igor Chmela, Eva Vrbková, Martin Finger, Monika A. Fingerová, Simona Babčáková, Jiří Vyorálek, Jan Fišar, Jan Budař, Marek Taclík, Marek Daniel
</span>
<span class="Popis">Když vám hoří půda pod nohama, není nad rodinný výlet. Bývalý učitel dějepisu, který dosáhl vysokého manažerského postu ve významném finančním ústavu, si řadu let spokojeně žije společně se svou rodinou v luxusní vile na okraji Prahy. Bezstarostný život ale netrvá věčně a na povrch začnou vyplouvat machinace s penězi klientů týkající se celého vedení banky. Libor se následně ocitá pod dohledem policejních vyšetřovatelů, kteří mu začnou tvrdě šlapat na paty. Snaží se uniknout před hrozícím vězením a oddálit osvětlení celé situace své nic netušící manželce. Rozhodne se tak pro netradiční útěk, kdy pod záminkou společné dovolené odveze celou rodinu na jižní Moravu… Rodinný výlet nebo zoufalý úprk před spravedlností? Igor Chmela, Eva Vrbková a Simona Babčáková v rodinném dramatu a neobyčejné road-movie inspirované skutečností.
</span>

Or like this:

<strong>POSEL&nbsp;&nbsp; 18.10.-22.10 v 18:30 </strong><br>Drama. ČR/90´. Režie: Vladimír Michálek Hrají: Matěj Hádek, Eva Leinbergerová, Jiří Vyorávek<br>Třicátník Petr miluje kolo a své vášni podřizuje celý svůj život. Neplánuje, neplatí účty, neřeší nic, co může<br>počkat do zítra. Budování společného života s přételkyní je mu proti srsti stejně jako dělat kariéru. Aby mohl jezdit na kole, raději pracuje jako poslíček. Jeho život je neřízená střela, ve které neplatí žádná pravidla. Ale problémy se na sebe na kupí a je stále těžší před nimi ujet …<br> <br>

<strong>VE STÍNU&nbsp; 18.10.-24.10. ve 20:30 a 20.10.-22.10. též v 16:15</strong><br>Krimi. ČR/98´. Režie: D.Vondříček Hrají: I.Trojan, S.Koch, S.Norisová, J.Štěpnička, M.Taclík<br>Kapitán Hakl (Ivan Trojan) vyšetřuje krádež v klenotnictví. Z běžné vloupačky se ale vlivem zákulisních intrik tajné policie začíná stávat politická kauza. Z nařízení Státní bezpečnosti přebírá Haklovo vyšetřování major Zenke (Sebastian Koch), policejní specialista z NDR, pod jehož vedením se vyšetřování ubírá jiným směrem, než Haklovi napovídá instinkt zkušeného kriminalisty. Na vlastní pěst pokračuje ve vyšetřování. Může jediný spravedlivý obstát v boji s dobře propojenou sítí komunistické policie?&nbsp; Protivník je silný a Hakl se brzy přesvědčuje, že věřit nelze nikomu a ničemu. Každý má svůj stín minulosti, své slabé místo, které dokáže z obětí udělat viníky a z viníků hrdiny. <br><br>

<strong>ASTERIX A OBELIX VE SLUŽBÁCH JEJÍHO VELIČENSTVA&nbsp; ve 3D&nbsp;&nbsp;&nbsp; 20.10.-21.10. ve 13:45 </strong><br>Dobrodružná fantazy. Fr./124´. ČESKÝ DABING. Režie: Laurent Tirard<br>Hrají: Gérard Depardieu, Edouard Baer, Fabrice Luchini<br>Pod vedením Julia Caesara napadly proslulé římské legie Británii. Jedné malé vesničce se však daří statečně odolávat, ale každým dnem je slabší a slabší. Britská královna proto vyslala svého věrného důstojníka Anticlimaxe, aby vyhledal pomoc u Galů v druhé malinké vesničce ve Francii vyhlášené svým důmyslným bojem proti Římanům… Když Anticlimax popsal zoufalou situaci svých lidí, Galové mu darovali barel svého kouzelného lektvaru a Astérix a Obélix jsou pověřeni doprovodit ho domů. Jakmile dorazí do Británie, Anticlimax jim představí místní zvyky ve vší parádě a všichni to pořádně roztočí! Vytočený Caesar se však rozhodne naverbovat Normanďany, hrůzu nahánějící bojovníky Severu, aby jednou provždy skoncovali s Brity. <br><br>

Or it can look like anything similar to this. No special rules in HTML markup, no special rules in order, etc.

share|improve this question
    
It would help to post some examples of postal codes formats you hope to recognize –  goncalopp Nov 11 '12 at 23:56
    
    
I'm having a bit of trouble understanding those timestamps. 18:30 is clearly hh:MM (24h), but what is 18.10.-24.10? Also, these seem trivial to extract: just isolate areas with "high density" of digits. This could be done by, say, splitting the input into equally sized chunks, counting the digits on each, then recursively process smaller chunks. Or even simpler, maybe you could just keep a running average. But that would be a topic for another question, I think –  goncalopp Nov 12 '12 at 21:08
    
18.10.-24.10 is a date range, it means they play it from 18th of Oct to 24th of Oct. It seems to be straightforward unless you try to parse dozens of such pages. They have some similar guidelines, but in general they can be very, very different. –  Honza Javorek Nov 12 '12 at 21:20

5 Answers 5

up vote 8 down vote accepted

First, your task fits into the information extraction area of research. There are mainly 2 levels of complexity for this task:

 • extract from a given html page or a website with the fixed template (like Amazon). In this case the best way is to look at the HTML code of the pages and craft the corresponding XPath or DOM selectors to get to the right info. The disadvantage with this approach is that it is not generalizable to new websites, since you have to do it for each website one by one.
 • create a model that extracts same information from many websites within one domain (having an assumption that there is some inherent regularity in the way web designers present the corresponding attribute, like zip or phone or whatever else). In this case you should create some features (to use ML approach and let IE algorithm to "understand the content of pages"). The most common features are: DOM path, the format of the value (attribute) to be extracted, layout (like bold, italic and etc.), and surrounding context words. You label some values (you need at least 100-300 pages depending on domain to do it with some sort of reasonable quality). Then you train a model on the labelled pages. There is also an alternative to it - to do IE in unsupervised manner (leveraging the idea of information regularity across pages). In this case you/your algorith tries to find repetitive patterns across pages (without labelling) and consider as valid those, that are the most frequent.

The most challenging part overall will be to work with DOM tree and generate the right features. Also data labelling in the right way is a tedious task. For ML models - have a look at CRF, 2DCRF, semi-markov CRF.

And finally, this is in the general case a cutting edge in IE research and not a hack that you can do it a few evenings.

p.s. also I think NLTK will not be very helpful - it is an NLP, not Web-IE library.

share|improve this answer
    
I like this answer the most so far. It is written the way I am able to better understand what I am supposed to do, how is my problem called, what should I dive into next. Thank you! –  Honza Javorek Nov 19 '12 at 17:32
    
Sure @Honza! Thanks for thumbs up! If you want to have more discussion/help about ML and IE just write here - these are my areas of expertise. I would be also interested to know how is your project going. Good luck! –  Nik Nov 19 '12 at 17:52

As to natural language processing, if you're using python you should absolutely check the fantastic (IMHO, not affiliated with them) Natural Language Toolkit, which has implementations for lots of algorithms, many of which are language agnostic (say, n-grams).

For a recommendation of machine learning library in python, I'd say it would depend on what techniques you want to use, but opencv implements some common algorithms. Machine learning is a very vast area. Just for the supervised-learning classification subproblem, there's Naive Bayes, KNN, Decision Trees, Support Vector Machines, at least a dozen different types of neural networks... The list goes on and on. This is why, as you say, there are no "quickstarts" or tutorials for machine learning in general. My advice here is, firstly, to understand the basic ML terminology, secondly, understand a subproblem (I'd advise supervised-learning classification), and thirdly, study a simple algorithm that solves this subproblem (KNN relies on highschool-level math).

About your problem in particular: it seems you want detect the existence of a piece of data (postal code) inside an huge dataset (text), which is, AFAIK, not the type of problem ML handles. A classification algorithm expects a relatively small feature vector. To obtain that, you will need to do what's called a dimensionality reduction: this means, isolate the part that look like potential postal codes. Only then does the classification algorithm classify it (as "postal code" or "not postal code", for example).

Thus, you need to find a way to isolate potential matches before you even think about using ML to approach this problem. This will most certainly entail natural language processing, as you said, if you don't or can't use regex or parsing.

share|improve this answer

I would suggest you look at the field of information extraction. A lot of people have been researching how to do exactly what you're asking. There are some techniques for information extraction that are machine learning based, some techniques that are not machine learning based.

It is hard to comment further without looking at examples representative of the problem you want to solve (how does a postal address look in Czech?).

share|improve this answer

Note, there is a stack exchange site dedicated to machine learning and statistical analysis called Cross Validated. You are much more likely to find information relevant to your problem set there.

Although some programming skills are needed, Machine Learning as a field is really a speciality of programming and data analysis. It has it's own "language" and assumes a basic understanding of matrix operations and linear algebra in general. Much of the work an ML specialist must do, involves the manipulation of their source data into a form that the algorithms can work with.

On Cross Validated, you'll find the people that actually solve these kinds of problems on a daily basis, but be prepared to fall deep into the ML rabbit hole. There is much to learn.

http://stats.stackexchange.com/

share|improve this answer

The approach needs to be a supervised learning algorithm (typically, they yield much better results than unsupervised or semi-supervised methods). Also, notice that you need to basically extract chunks of text. Intuitively, your algorithm needs to say something like, "from this character onward, for the next three lines, is a postal address".

I feel that a natural way to approach this will be a combination of word and character level n-gram language models. The modeling itself can be insanely sophisticated. As pointed out by mcstar, Cross Validated is a better place to get into those details.

share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.