Stack Overflow is a community of 4.7 million programmers, just like you, helping each other.

Join them; it only takes a minute:

Sign up
Join the Stack Overflow community to:
 1. Ask programming questions
 2. Answer and help your peers
 3. Get recognized for your expertise

I was trying to scan with positions from one file through positions in second file to find, if the features are overlaping between them.

I have a file Pt looking like this:

chr10  0  60985
chr10  60988  60990
chr1  165014865  165014867
chr1  1161693 1161695
chr1  158851689 158851689
chr10  64766  64767
chr10  63600  64703
chr11  647696 647697

And file a (it has of course many many lines like the one below):

chr1  1161693 chr1uGROUPERuDELu0u832 TGCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCCTGTACGGTCAGGAGGAAACATGGCACCTCCCCTCTGGGG  T  63 NormalSupport;MinSampleCount;LowSomaticScore  CLUSTER_NUM=5454;CONTIG=GGTGCAGGGAAGCAGGAAGGAAGTGAAGCTCAAAAGCCCCTAGGACAGGGCACCTCCCCTCTGGATGCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCTTGTACGGTCAGGAGAAAACACATCCCACAAG;CONTIG_NUM=5840;DOWNSTREAM=GCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCCTGTACGGTCAGGAGAAAACACATCCCACAAG;END=1161756;NS=1;READSOURCES=(0:3:0,1:2:13);SOMATICSCORE=19;SVLEN=-63;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=GGTGCAGGGAAGCGGGAAGGAAGTGAAGCTCAAAAGCCCCTAGGACAGGGCACCTCCCCTCTGGAT;ensembl_gene_id=ENSG00000078808  GT:GQ  1/.:.
chr1  158851689  chr1uGROUPERuDELu3u4452 GGGGAGTAATTCTTATTCATGATATGAAAACTCTAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAA  G  100 NormalSupport  CLUSTER_NUM=25182;CONTIG=CATATTTTGCTATATCTCACATCATTGTTCATCTGATAATATATGAAAACTACAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAGGGGAGTAATTCTTATTCATGAATAAACACTGAAGGAGAAAGATTATGGATCATAGTGGGAAAAGCCACAATACCATCTACATTC;CONTIG_NUM=24300;DOWNSTREAM=GGGAGTAATTCTTATTCATGAATAAACACTGACGGAGAAAGATTATGGATCATAGTGGGAAAAGCCACAATACCATCTACATTC;END=158851745;NS=1;READSOURCES=(0:11:0,1:3:18);SOMATICSCORE=55;SVLEN=-56;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=CATATTTTGCTATATCTCACATCATTGTTCATCTGATAATATATGAAAACTCCAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAG;ensembl_gene_id=ENSG00000229849  GT:GQ  1/.:.
chr1  165014865  chr1uGROUPERuDELu3u7344 ACTGGCATTAGCTATGCTTCCTTAGGCAGACAGCATGTTGAGAAATTCACATTCATCAG A  100 NormalSupport  CLUSTER_NUM=40249;CONTIG=CTCCAGTAAAGAGCATCTTTTAATGAAGTGTATCTGCCTGGGCTAGAAAGGCAGCTGCCTCCACTAAAGCAGGGCTGGTCCAGAAATATTACCACTTGCCTAATCCTTATAGTAATCCTAACTGGCAGGTATTATTATATCCCAATTCACACACTTAGAGG;CONTIG_NUM=38845;DOWNSTREAM=CTTGCCTAATCCTTATAGTAATCCTAACTGGCAGGTATTATTATATCCCAATTCACACACTTAGAGG;END=165014923;NS=1;READSOURCES=(0:32:0,1:9:18);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-58;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=CTCCAGTAAAGAGCATCTTTTAATGAAGTGTATCTGCCTGGGCTAGAAAGGCAGCTGCCTCCACTAAAGCAGGGCTGGTCCAGAAATATTACCA GT:GQ  1/.:.
chr1  176569763  chr1uGROUPERuDELu3u12313  GATCGCGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCGACAGAGCGAGACTCCGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA G  100 NormalSupport;LowSomaticScore  CLUSTER_NUM=65333;CONTIG=GCGTGGTAGCGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAGATCACAGAGCTCAAGCTCACAATTCCATTATACTGTTACTC;CONTIG_NUM=62936;DOWNSTREAM=ATCACAGAGCTCAAGCTCACAATTCCATTATACTGTTACTC;END=176569833;NS=1;READSOURCES=(0:14:0,1:8:7);SOMATICSCORE=22;SVLEN=-70;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=GCGTGGTAGCGGGCGCCTGTAGTCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGAATGGCGTGAACCCGGGAGGCGGAGCTTGCAGTGAGCCGAG;ensembl_gene_id=ENSG00000116183 GT:GQ  1/.:.
chr1  184683773  chr1uGROUPERuDELu3u15990  TAACAGTTTGGATGAAAAAAATGTAAGGTATGCTCATCTAAACTATAGATCATTGAAAACTGGTAGTTTAGCTAATGAGATTCAACCTCTAGACCAAAATCTAGAAACAAAACAAAAAAAGAAATTTTGCTGAGTTAAATATAAAAGTTCTAAGTTTACACTAAAAAAAAGAA  T  93 PASS  CLUSTER_NUM=82731;CONTIG=TAAACCACCACATGCAAAGAGCCTGTAACTGAAAGCTCTTGAGTGCAGTGCCACAAGGCACTGGTTGGGGTCCAACCAAAACTTCTTCCTAACTTGGCTGCTCAAAGGCAGGGTGGAGAACACTCATTTGTCAGCAGACCATAC;CONTIG_NUM=79822;DOWNSTREAM=AACTTGGCTGCTCAAAGGCAGGGTGGAGAACACTCATTTGTCAGCAGACCATAC;END=184683945;NS=1;READSOURCES=(0:12:46,1:0:44);SOMATICSCORE=30;SVLEN=-172;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=TAAACCACCACATGCAAAGAGCCTGTAACTGAAAGCTCTTGAGTGCAGTGCCACAAGGCACTGGTTGGGGTCCAACCAAAACTTCTTCCT;ensembl_gene_id=ENSG00000116406 GT:GQ  1/.:.
chr1  193557238  chr1uGROUPERuDELu3u20250  TGTGTGTATACACACACACACATATATGTGTGTATACACACACACACATATATATATGTGTGTATACACACACACACATATATATGTGTGTATACACACAC  T  100 NormalSupport  CLUSTER_NUM=103112;CONTIG=TTTAAAATAAGGGGGGAAATTTATATATATATATATATATATATGTGTGTGTGTATACACACACACATATATATATATACACACACACATATATATATATATACACATACACACACACACACACACACACACACACACACACTGTTTGAAATA;CONTIG_NUM=99338;DOWNSTREAM=ACATATATATATATGTGTGTATACACACACACATATATATATATACACACACACATATATATATATACACATACACACACACACACACACACACACACACACACACACTGTTTGAAATA;END=193557338;NS=1;READSOURCES=(0:23:0,1:3:26);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-100;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=TTTAAAATAAGGGGGGAAATTTATATATATATAT  GT:GQ  1/.:.
chr1  211021468  chr1uGROUPERuDELu4u5565 ACAAGCTGTTGGGTTATCTCTTTATGATCTTCAACTACACTAAGAAGTGTGTCAATTGTATTCAGAATTCCCATAGCAGTAACTGCTTTGTCATCACTACCTTCTTCATCTGGCCCTGTCTGGATTACTTGGCTAAATGTCATTGCCAACTGTTGTGTCATTTCTACTGCAATAGGAGTAACTTCTTCACTATTTTCACAGATCATTTTCTGAATTACATTGGTAAGGTCATCATTTTCTGTTTCTGTTATAATATGAAGAAGAGCCTGCATTACAGGTCTGATAAATGCTGTGATACATTCTTTAGATTTTTCTTGATTGCTGATAAATACTTGAAGGACAATGGCAGCTTCCACTTTCACAGGCATGTCTCTGTCATCAATCAGACATCTTCTTGTTAGCTCTAAAGCTGTTTGAATGTTCTGATCACTTTTGAACTTTACTTCACAAAAATAGTGAAGTACTCAGCAAGCCCTTGCTCTCATGTAGCCTAGTTCACTGCTGAAGAGAGAGAACACATGATTCTGCAACATGTATTCCATCTGATCATTACAGATCTTTTTCTTCAGAAGTGTTTCAGCTAAAGAGCCAATCATGCAGGGCTCCATCTTTTTTTCAAAGGTCAGCATTGGGTTCTGTAAGAATCTGGTAACAAAATCCCATAGTCTTTTGAAGTACCTCCTTCCTCTTACTATGGGCTGTAAACAAAAGCTTCTGGGCAGCAGTGGCAAAGGAAATGAAATCTTCAGACACATCAAACTTCATGCGTATATACTCGTAAGGGTCTTCTTCCCAAAGTTCCTCATCAGCATCTGTATAACACATCAATGGAAAAATAACATCTTGGATAATGCCTTGTATATGGGGCTTCAGATTCTTCCAGGTGAGAGCATGAGAAACTCCTTGATTAATAGAATTTAATGTCTGTTGTAAAACTTGAGGAGCCATATATTGCTTCTCGTTGTACTGTTATAACACTTTCAATAAAACTTGCTGGACACCAACAACAAATTCCTTCAGAAATACTTGAGCAAATTCATTATACTCCTAGGAAACACTGCCAGAGCTTCCATATCTTTCAAAAAGTCTTGCTAAAATATGTAAGGCCCACTTCTTGCATTTCCATTATGATAACTCAGGTCGGTCATCTTCTTCAATTCGAAGTGTTTCAGTCTTTAAAATTTCTACCCATTCTGTCAGGTTCTGTTGGTTTATCAGTTCCAGTGGTATAGAGTATAGAGTATATACTGAACAAGAGCATAGAGTATATACTGAACAAGATCATAGAAGATCTTGAATATTTGTTTCTGGATGACGACAGACTGATCAGACTGGTCAGAAAGAAGCTGGATAAAATGATCCTTTAGAACTGACAGAAAATGCTGCATTGCTGCTACCAATGGACTCCACTCCTCTAGTTTTTTATACTCATAAGTTTTCACAAGCTGATAAAGGCAAATAATTCCTATCCAACAAGCACTGTTATCACACTGAAGATAAAAGCCAGTTTTGTCCACAATGGCAGTCCAGCAGCTTGGATAATCACGTTTGGTGATGTGATGAATGCATGTAGTAAGCTGTACCCTGATGAGCTCAGGAGGATGGATAATGGCTTCTACAATATTTTCTCAAATACAATGGCAATCTTCTTCTGGAATAGTATAAGGGGATATATACTTTTGTGCTGTTTCTTGACCAGGCCAATACTGTGTTATATTTTTCAAATAGATAACACCTGCCTGTCTCACAGGTAAATCCAGCTGTTCCGACATAGTAATCTGGAGCAGCGTTGAGACAAAATTCAGAGATTTGTGTGCTTCATTGAGCTGGCGCTCCATGGCCTCTTGCAGGGCTGGGTCCATGGTGCCCCGCAGGGCCTCGATAATGGTGTTGGGGTCCATTGCAGCATGAACTAGGTCAAACCCAGGGCTTGAGTGCTACTGGGCCAGGAATAGCACTACTCACTGCACACATGGACCTGCCGCAGCGGCAACTGGCGCAAAAGGGCAATGGTGCAATCTTAACTCACTGTAACCTTGAACTCCTGGGCTCAAGTGATCCTCCCACCTCAGCCTCCCAAGTAGCTGGGACTGCAGGCTCACGCTACCATGCCAAGCTGATTTTGTGTTGTTGTAGAGATAGGGTCTCACTATGTTGCCCAGGCTGGTCTTGAACTCCTGGTCTTAAGCAATCATCCTGCATCAGCCTCCCAAAGTGCTGGATTTACAAGCCTGAGTCACCATGCCTGGCCAATATTTTCAATAGTTAGAGGCAGGATTGAAAAACAATTCCTTTTTGCTTTGCTCAAAATAAGTATTTATGAGCATCCACTTACGAGTTACTGTGCTAGATGCTGGACATACAAATAGAAATAAGACCCAGTTACTGCTGTTGTGGAAAGGGCAACATTAGAGAAATGTTCAGGAAATGGAGGAAAGGCCCTTATCTCAGCTTAAGGAAGCCTTAACTCACTATTGTTTGGCTGAATCTCAAAAATGTACAAACCAATAGGAGTGTCCCCTTCTTCCCTACAGATTCCCTGAAGCCAGTGGGCTGTCTGGCAGGAAAACCAAATACTAACTGTGATTTGCCCATTCTAGAAGGTAAGAGAAGGGATTCAGGGCATGCGTGTAAAGTTAGGCTTTGATGACTTGTGTTAGAAGGTTCAGGAAGAAAGCCGCATCACTTATCCCCTATGGAAAAAAAGGAATGGCCAAGAGAACTTCCTTGAATCCATGAAGAGCTTCCAAAAAGAGAAATTTTAAGTTTAGGGATGATAAGGAGCAGAAAGGCTTGGTCTGCTTTACCTGGTGAGCCTATCAATGCACCCACCAAGCACATGCTTGTTACCCAGCAGAGTGTTGGGCACTAGGGGGTGGAGGAGGATAGAATCTAAGATTACTTTTAGCTCTGAAAATCTCAAGACCATCTAAGTTAGGCTCTTCATTTTACAAAAGACAAAGTGCAGACCCAGAAAAGGCCTTATCCAAAATCACATTACTAGCTCTTGAGTACAAGATTACTAGCAGGCTGCAATCTGGGAAGATGGCTGAAGTGGACTTGACATCATATTAAACTCCAGCATCAGTACTTTGGGCAACATGTAGTCACCAGAGGTCTCTGAGCTGGTGACCAGCTTAGTTAAAACCACTTTCCCCCTTGATAATAGTAAATGCCATTTCCAGTTAAGTTACAGATGACAGATTTTATGGAATGTTTCCACCTTAATGTGCGAGATCTGAATGGTACCTCCATCACTGACATTACATTTTGTTTCTCAACCCTCCTCTTCACAGCTCTTATTAGGAAATCGGGGAAAGTCAGGTGCTGAGGCCCAAAGGAGCTGTGCCTTGCTGGTGTTCCCTCATGAAAGGCTGCAGCCAGAACTGTGTCCTTCCTTCTCAATGCAGGTCTCTATGCTAAACTTGTTCACCCTCTGTTCCAGAGCTTTAGGTGCTCCACACGAAGTACTCTTGAACTCTGTCAACCCTGACCTCTCCCCTGTCATGTAGAAAGGCCTCAAGTGGTAGTTTTTGGAGCTCCCGATCATACAAGCACATGCACCCTTCTCAGGAGAGGGCAATTAGGAAACCTGCTGCTAACTAGAGGTGCCATGGCAGGTGCCAACTGGATCAGTGCAGGATGGAACAGCACATTCCAGACAGCCTCATGAGTTCATTGCTAAGGGTAGAGCTAATTTACAGGAAACATGCAGAGGGTTTGACTGGATCCCCTCTGATACCAGCTGAGCCCAGCTCTCACATGCCTATGGCATGGAGTGGATGGTGCTGGGGCAGGCTTCTCTCAGCCTGACAGCAGAGTAGCTGTCTCCACTATTGAGCCAGGTGTGACCCCAGAATGCCATCTCTACCCCCTCAGCATGGTAGCAATGCCACGGCAGTGAGGATGTGGGGAATGAGGAGCAGCTTAGGAGAGACTAAGGCATTGCAGGACTGAGGTCCACTATGCAGCTCCAGGTCCCCCTACTATGCTCCTTCAAGAACAGTGTTGGTAGTAAGAGATTATCACCAAGTTCCTCTCAACTCAGCAAAACAAGTGGGGAAGCGAGAAAACAAAGGAGGAGGAAGATAGCTTCCTGTGCTGTGAGGACTAATTGCAAGCAAAATATGTGTCAGCTGCCACTGCTCACAGTAAACACTCAACGGATGGTAACCCTAAGGGTTTGGGCTGCAGCTTTAGTGCCCAAATCCTACCTCTATGGAGGGAGTGAGACACTTGGACAACAACAATCAAGGCAGGTGGAGAAAATTCTGGTTTTGCTTGTCCCAAAACAAATCACCTCACCCATAGCAGTGTAAGACAACTAGCATTTTACTATGTTCACAGATTCTGAGCACGAGAAATTTAGAAAAGGCCCAGCAGGATGGCTTGTCTCTCTTTCTTATACCTGGAGCCTCAGCCGGAAAGATTCAAAGACTGGGATGACTTAGTTGGAATCATCTATGAGCCAGTTCATTCACATAACTGGTGGTTGACCCATGCTGTCAGCTAGAACCTGAAGCTGTAAGCTGGAACACCTATACATGGCCCTTCCATGTGGCTCTTTGAATTTCTTTACAGAATGGTAGCTGGGTTCTAAGAGCAGGTGTCCCAAACAAATCACACAGAATCTGTATGACCTTTGATGACTTAGCCTATCACTATAATGTGACTTCTGCCATAGCCACAAGGCTTTCCAGGTTCAAGGGTAGAGAACAAGTATCAAAGGCAAATTTTTAGAAGAACATGTGGAATGGAAGGTAATGTTAAAGCTATCTCTGGAATATACAATCTGCTTCATTTGTCAAGCTAAACATATGCCCCCATAGTCTCCCAATGCAGAGATATTATGTACAATGTCTGGAACAAATATTTTCATATGACAGCTCATTAATTCAGTCCTTACAATAATACTGCAAGGTAATTTATTATTACTCCACGTTTTACCTGAAACTGAGCTCAAAAAGTTTAGATAACTTGACCAAGGTCATATAGTTTTTAAGCACCAAAGCAGTATCAAATCCAGATCTAAATCTGTTAACTACTTGTTAAAACTCAAAGCTCATAGTCTTTAGAGAACATTTTGGGTCAAACTAAATGATCTTGGTTCTAGGGCAGTAGGAATAAGGTAGCAAAGAAAAAAAAAAGGCAGCTGTTCATTTGATGCCTAAATGTTCACAGTGTACACACAATGCTGAAGCTACGCTTTGTAACTCTTAAGTGTTATTTCTTTTGCTAATAAATGCATTTTATGTAAGGAAAGACTTTGAAAAACAGTATCTCCAGATAGAATGGAAGCTGGGCCACCTTGCTAGGCTCTCCTACACCCCAATCGCATTTTCCAAAGTAGGGAGAAAGGTACAGTTCAGAACCTCTGTTTTTCAAACTGGAATAAGGCCTCTCTCTTACTTTTCCCCCAACTCTTTAAGACAGACAGTTTTTATTTTGAAACTTGGCCTAGATTGTGGGGCAAAGCACAACCAAATGAAATGGGTGAATTCCCATTTTGATCCTTATTGTCATTCTCCATCTCAGGTAGCTGATGGATCCAGGCTAAATGTGGGTCAAAAAGTATGTTATAGATCAGCTTTAGTTGAAAAAAAATGTGTATACACCAATACAACTCAATGGGGGAATAAAAACTTTTTCAACAAATAGTGTTAAGACAACTGGATATCTGCATGCAAGTGAATGAAGTTGGACCCCTACCTCACACCATACACAAAATTTAACTCAAAATGGATGATAGTCTTAATTGTAAGAACTAATGCTCTAAAACTCTTAGATGAAAATATAGGGGCAAATCTTTATGACCCTGAGTTAGGCAAAGCCTTTTTAATTGTGACACCAAAAGTACAGTCTACAGAAGAAAACTAGAAAAAATGGACTATATGAAAACCTAAACTTTTGTACTGCAAAAGATACCATCAAGCTAGTAAAAAATGCAACCCACAGACTCGCAGAAAATATTTGCAAATAAAATACCTTATAAGAGATTTGTATCCAGAATATATTACAAAAAACTCATAACTCAATAGTGAAAAAATAACCCAATTAAAAATAGGCAAAGAATCTAAATAGACATTTCTCCAAAGAAGATATAGAAATGGCCAATAAGCACATGAAAAGATGTTCAACATCCCTAGTCATACGGGAAATGCAAATCAAAATCACAATGAGACATCACTTTACACCCATTAAAATGGCCATAATCAAAACGACAAGTGTTGGTGATGATGTAGAGACATTAGAACACTGAAATTGTTGGAAGAATGTAAAGTGGTGCAGATGCTTTGGAAAACAGTTTAGCAGTTCCTCAAGATGTTAAATGTGGAGTTACCAGATGACTCAGCAATTCCACTCCTAAGTCTATACCCAAAAAAGGCAGAAACAAATGTCCATATGAAAACTTGTACATGAATGCTCATAATGTTCATAGGAACATTGTTCATAATGGCCAAAAATGTGAAAACAGCCCATATACCCATCAACTGATGAACAGATGAATTAGATGTGGTATAGCCATACAATAAATTATTATTCAGTAATAAAAAGGAATGAAATACTGATAAATGCTACAAAATATTAGAACCTTGAAAATGTTATTCCAAGTGAAATAAGCCAGTCACAAAAGACCACATATTGTACAATTCAATTTATATGAAGTGTCCAGAACAGGTAAATCTACATTTAGAGAAAGTAGATTAGTGGCTGCCTAGGGCTAGGAAATGTGAGGAGAAATGGAAAGTGACTGAAAATGGGTATGGGGTTTCTTTTGGGAGTTATGAAAATGTTCTGAAATTGATAGTGGTGATGGTTGCACAACTCAATAATATACTTAAAACTATTGAATTGTACATTTTAATTATGCAAATTGTATGGTAGGTGAGTTTTATTTCAATATTTATATCCACACACACCTACACATAGAATTATATGTATATGTTTACACACACACACACACACACACACACACACACATATATATATATATATGTGTCCAAAGCAAATTCATATTAAAGTGGGGGCAATGTCAAGTATAGAAAACCACCCACAGATACTCCTCTGCTTTAGCCTAACATGTGGCTGTGTGACCAAAGGTACTGTGAAAAGCAATTAGATGGTGTTTTCTGAAAAAAAATTTTATTGAGGTATAATTTACATGTGACAAAGTACTCCCATTTCAGTTCATAGTTTGATGTGTTTTCACAAATGTGACCACCATATAACCAACACATTCAAGATACAGAATATTTTTATTACCCCAAAAAGTCCCTTGTGCCCCTCTGTCTCAAAATGCCCAACCCTAGGCAACAATTGATCTACTTTATGTCATTTTAAGTAAGTTTTGCCCTTTTCTATAATTCCAGATAAATTAAATCCTACAGCATGTACTATTTGGGACCTGGACTTTTTTATAACTCAGGATAATATATTTGAGATTCAACCATGTGTCATGCATATCTCTAATACATTGCTTTTTTATTGCTGAGAGTATTCCCTTATATAAATAGACTAAAGTTTGTTTTGCACTCATCTGCTTAAGGACATTTGATATTTTTCCCTCATTTTAGTTATTATGAACACTGATATACAAGTTTTTGTGTGAACATATGTTTTCACTGCTCTTTGGTAAATGAACAGAAGTGGAAACACTAGGTCTTATAAGTGTATGCCTAACTTTATAAGAAACTGCCAACCTGATTTCCAAAATGTTAATACTATTCTACATACCCACAAGCAATATATGTAAGTCTTTTTAATTGTATTCATATAGTGGGTATCTCATGTAGTTTTCAATTGCCTTTCCTTGATGACTAATTAAATGGAACATCTTTTCATGTGCCTTTGGCCATTCATGTGTGCGTGTAAAGTGTCTGTCCAAATCTTTTGCCTATTTAAAAAATTTATTTTTAATTGAGTTGTATAAGTTTTTTTTAATACATTCTGGATTCAAACCTTTATCAGCTTAGTCTGTGGCTAAAAATTTCATTTTCTTAATGGTGTCTTTCTTAATAGTGCCTTTGATAAAGTCTAATGTATAATTTTTTCTTTTATGTTTCAAATGTTTTGTGTCGTAAGAAATCTTCGCATATGCCAATGTTGAAAAACTTCTAGTTTTACAGTTTTAATTTTTATGTTTCAGTATACTACCTATTTCAAGTTAATTTTTGAGTCTACAGTAAAGGGTTGAAGTTCATTTTTTGTATATGAATATCCAATTTTGTAGAACCATTTGTTGAAAGCCTATTTCCCCACTAAAATATCTTCTTAACAACATTTAATCACAAGATTCTTCATTTCCCTTTTATAGTCACACCCACTTCCTTCCAACTTTCCTTTAATCCTCTTCTCATTAACTCCTACCAACCACTAATCTGTTTTCCCTTTCTATAATTTGGTCATTTCAAGAATATTGACTATATGGAATCATAAAGTATATAACCTTTTGGGATTTGCTGTTTATTCTTTGCATTTATCCATGTATGATGTTTTTCCTTCATTTGTATAGATCTAAATTTCATTGATAGTATTTGCCTTGCATCTGAAGAACTTGCATTTTAAGTCAGCTGGTGAATAATTCTGTCAGCTTTTGTTTGCCTGAAAAAGTTTTTATTTCATATTTATTTTTGAATGGTATTTTTATTGGATATAGAATTCTAGGTTGACAGTTTGCTGTTTTTGTTACAGCTCTTTAAAGACGTCATGTCATTTTCTTCTGATTTAAAAGTTTCTGACAAGACATATGTGAGTATTGTTATCTTTGTTCCTCTGTATGTAATTTTTTTGTCAGCTCTTAAAATTTTCTCTTTATCAATTTTGTTCAGTAATTTGATCATGAACTCCTTTGGTGTGATTTTATTTTGTGTTTATCCTTCTTGGAGTTGTTGACCTGCTTGGATCTATGAGTTTATAATTTTCATAAAATATGAAAAGTTTTTAGCCACTACTTGTGATATTTTTTCTGCCCTTCATCCTTTCTGGGACTCCAGTGATATGCATATTTACAATAGCTGCTTAAAAGACCTTGTTTGTTAATTCTATTTTCTCTGTCATTTTAGGTCTATTTCTGTTAACTGATTTTTCTCCTAGTTATAAGTCGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGTGCTTTTAGGCATGCCTGGTAATTTTGGATTGGATGCTGGACATTGCGCCTTCATATTGTTGAATGCTGGATATTGTCCTCTTTAATGGATGTTGAACTGTGCTCTTACTGGCAGTTAACTTAATTACATATCAGCTTGATCCTTTTTTAGGCTTTATTAAAACTTTATTAAGTAGACTTTACTCTAGGGCTTATTTAGTCCTATAACTAAGCTGTGACTTATTTTGGAATGCCCTCAATATTAAGCAAGGACCCTAAATTTACCCTGGCTGGTCATAACTCAAACTTCTACCAGCCCTGTATTGCCTCTGGAAATATTCAACTTACAGATACCTGGTAGTTCTTTGCCTGGCTTGTGCAATTTCAGCCTACATATAGCAGTCAGCTGTAGTTACAAGAGGAATGCTATAAAGATCCTCAGCATTTTCTCTACTGAGCACATTCCAGCCACTCAGCCTCTTCAAATTCAAATTTTTGTCTTCTCAACTCTGTGATATCATGCTCTTCTTGAGTGTGTATTGTGGTCCAGAAAGTATCTCCAGGCAGAAAGTTGGTATTATCATAGGTCTTATCTCATTTGTTTCCTTTCTCTGAGGAGTCACAGAACTGTACTAATTACCAAAAGGAGTTTTTTTCATAGATTTTTGTCTGGTTTTCTAGTTGTTTACAGTAAGAGAATAAGTCCAACTCCATTCACTCTCTTGTGTCTGGAAGTAGAAATCACTGATATTATCTATGTTAATACAGTGAAAAAACATCCAGTGTTGTCCCTCTTTCCATCCTCACCCCCACACCTCCACCACTAATACTGTCTCAGTGATGTGCAATATCCAAGGCTTGATTTAGGTCTAATGAATATCTCTCAACACAGAACACTTTGGGTTTCCCAGCACAAGAATTGAAAAAAGCACATGGTACTCTCCCAGCTGAGATTCTTAGCCTCTTTTTTCCCCTACTGTGAGCAGTGTCACCCAGGTGCCCTCACTCATCTATTTTAAATACACTCACCATCTCTGCTAACAGCTTCAGCCTCTGTTAATCAGGTAGCTTTTCATTAATGTTCTTATCCTTGTCCCAGCATCTTATTTGTCATGCTTTATTAGTAGACATGATAAGTCATAAATCTTAGTTCCTCTTAGCTTCTTAGTATCTGTTGTCAAGTTGAAGATCCCAGACAGAGGGAGATGAGAACTGGTTCATTACAGAGTGACTCTTTCTAATATCTCCTTGGTTCTTTATGATACTAATACATTCTTCCCACTGCAGTTGCCTTTTTCTCTATTTAGCTCCAATACAATTCATAGAAATGAGATCATTCGGCTTAAGGGTACATTATCTTCACTTCAACCCATCCTTCTTTAAGATGAACAATGCTGCCTTTAGATTCTGATACTGGCTCTGCCACTTATTAGCTGGATAGCCCCAGACAATTTACTGACTCTGAGTTTGTTTCCATACTTATGGAATAGGGAAAATATATTCTGCATATCTCATGGAGTGGCAACAAAAGCCAAAATTGACAAATGGGATCTAATTAAACTAAAGAGCTTCTGCACAGCAAAAGAAACTACCATCAGAGTGAACAGGCAACCTACAGAATGGGAGAAAATCTTCACAACCTATTCATCTGACAAAGGGCTAATATCCAGAATCTACAATGAATGCAAACAAATTTACAAGACAAAAACAAACAACCCCATCAAAAAGTGGGCAAAGGACATGAACAGACACTTCTCTAAAGAAGACATTTATGCAGACAAAAAACACATGAAAAAATGCTCACCATCACTGGCCAACAGAGAAATGCAAATCAAAACCACAATGAGATACCATCTCACACCAGTTAGAATGGCAATCATTAAAAAGTCAGGAAACAACAACTGCTGGAGAGGATGTGGAGAAATAGGAACACTTTTACACTGTTGGTGGGACTGTAAACCAGTTCAACCATTGTGGAAGTCAGTGTGGCAATTCCTCAGGGATCTAGAACTAGAAATACCATTTGACCCAGCCACCCCATTACTGGGTATATACACAAAGGACTATAAATCATGCTGCTATAAAGACACATGCACACGTATGTTTATTGCGGCATTATTCACAATAGCAAAGACTTGGAACCAATCCAAATGTCCAACAAAGATAGACTGGATTAAGAAAATGTGGCACATATACACCATGGAATACTATGCAGCCATAAAAAAGGATGAGTTCATGTCCTTTGTAGGGACATGGATGAAACTGGAAATCATCATTCTCAGTAAACTATCGCAAGAACAAAAAACCAAACACCGCATATTCTCACTCATAGGTGGGAATTGAACAATGAGAACACATGGACACAGGAAGGGGAACATCACACTCTGGGGACTGTTGTGGGGTGGGGGGAGGGGGGAGGGATAGCATTGGGAGATATACCTAATGCTAGAGGACGAGTTAGTGGGTGCAGCGCACCAGCATGTCACATGTATACATATGTAACTAACCTGCACATTGTGCAGATGTACCCCAAAACTTAAAGTATAATAATAATAAATTAAAAAAAACAAAATATATACATAATATGATCTCGGCTATGGAAAAGAAAAACATTCAGTGGAAAAAAGCTTAAAGGGAAGAGCACCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGATCAAGCAAGATAATCGATGTTAAGTACTTTATATAGTGCCTGTACCATGGTAAATGCTTAATAATTGTTAGCTATGATGACAATAATGATGATTAAAATGGTCTTTCCATACACTCTGCATACCATCCCTCTGACTGACCTGATGATTATAATTATTCCCTAACTACTAGCAAAGAAGCTTCAATCTCCCTTCACTTCTGCTTTTAAACAGTTTTCTCCTATTTTACAAAAAAGAGTGTGTCCTTTTCTTCCCTTTTCCAGCTCTTCATAAACACAGTGTATTAGTCCATTCCTTCATTGCTATAAATAAATACCTGAGACTGGGTAATTTATAAAGAAAAGAGGTTTAATTGTCTCATGGTTCTGCAGGCTGTACAGAAAGCACGATGCTGACATCTGCTCAGCTTCTGGGGAGTCCTCAGGAAACTTACAATCATGGCAAAAGGTAAAGGGGGAGCAAGGTGTCTTAC A  100 PASS  CLUSTER_NUM=25425;CONTIG=TGGAAGGCAACTGTCGTTTAAGATGAAAAACAGTGATAACTGCTGAGAAATCTCAGCCTTAAGTGTGTTGAAAGTTGATAATGTCCATCTATGTGGTGAACAATTTGTGAAACAAGACTGTCAAAGAGAGTTATAGGTTCTTGGAAGTAAGAGGCAACATCTTATGATCAAGCTGTTGGGTTATCTCTTTATGATCTTCAACTACACTAAGAAGTGTGTCAATTGTATTCAGAATTCCCATAGCAGTAACTGCTTTGTCATCACTACCTTCTTCATCTGGCCCTGTCTGGATTACTTGGCTAAATGTCATTGCCAACTGTTGTGTCATTTCTACTGCAATAGGAGTAACTTCTTCACTATTTTCACAGATCATTTTCTGAATTACATTGGTAAGGTCATCATTTTCTGTTTCTGTTATAATATGAAGAAGAGCCTGCATTACAGGTCTGATAAATGCTGTGATACATTCTTTAGATTTTTCTTGATTGCTGATAAATACTTGAAGGACAATGGCAGCTTCCACTTTCACAGGCATGTCTCTGTCATCAATCAGACA;CONTIG_NUM=24722;DOWNSTREAM=TCAAGCTGTTGGGTTATCTCTTTATGATCTTCAACTACACTAAGAAGTGTGTCAATTGTATTCAGAATTCCCATAGCAGTAACTGCTTTGTCATCACTACCTTCTTCATCTGGCCCTGTCTGGATTACTTGGCTAAATGTCATTGCCAACTGTTGTGTCATTTCTACTGCAATAGGAGTAACTTCTTCACTATTTTCACAGATCATTTTCTGAATTACATTGGTAAGGTCATCATTTTCTGTTTCTGTTATAATATGAAGAAGAGCCTGCATTACAGGTCTGATAAATGCTGTGATACATTCTTTAGATTTTTCTTGATTGCTGATAAATACTTGAAGGACAATGGCAGCTTCCACTTTCACAGGCATGTCTCTGTCATCAATCAGACA;END=211033725;NS=1;READSOURCES=(0:33:68,1:0:69);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-12257;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=TGGAAGGCAACTGTCGTTTAAGATGAAAAACAGTGATAACTGCTGAGAAATCTCAGCCTTAAGTGTGTTGAAAGTTGATAATGTCCATCTATGTGGTGAACAATTTGTGAAACAAGACTGTCAAAGAGAGTTATAGGTTCTTGGAAGTAAGAGGCAACATCTTATGA;ensembl_gene_id=ENSG00000143473  GT:GQ  1/.:.
chr1  249175897  chr1uGROUPERuDELu4u25993  CCATACTGAACTATTAAAGTTATTTGAAATGACAATTGTAATAATATCTTCCTTGAGGAGTTCTACAATCTTTGCTGTTATTTCTTTAAGTCCTTCCTTTAATGAGTACTGTTTGGTGCATGTAACCTGCTGTGGTGTAGACAGTGTTATGGACTTCATTTTAATTTGAACTAGGTTAGAAAATTTTAGTTCCTCTAGTTTCCTTTAATATAAGTTAAAAAGATTTGGAATAAAATTCATTCCTGTAATGTCTTATAATTTGGGTGAGCAGTAAAAAGTGCATAGAGCAGTATAGAAGCAGAGG  C  100 PASS  CLUSTER_NUM=140439;CONTIG=TACTGAACTATTTAGATATCCCTGTGGTAATGTTTTGAATTGGTATTGTTTACCTTCCCATGTAAAGTTGGTATATTCCTGGCTTGCTTTATTTATTGGTTTGGCAAAGAACACATCTGACATGTCTATGATTGTATAGTATTTGTCATTATGATTAATGATCTTATTAACTAGCTCTTCTACATCTGGTAATGCTCTTGGCATTTTAGTTGAGACTTTATTTAAATTTCTATAGTCAATAGTTAATCTATAGCTCCTGTTTGTTTTTAAGACAGGCCAAGAAAGCTTCAAGTTTATTTACCTCTGAGTCCTTCTGTATGAATGTTTATTGTGGGATCTGGCCAGCAGCCCGCAATGCAATGGGGCTCTCTCTTTGTTCCCAGGCAGATCGGCAGGTTGAGAAATAATAGACACACACAAGATAGTGAAAGCTGGGTCCAGGGGGGTCACCGCCTTCTGGTCCCACGGAGCCAAAAATGCACGGGATATACCAGCATTTATTATTAAGTTTAGTGAGGGCAGGGGTAGGTTAGTGAGGGATTTAGGGTCATTTGATTATGAGGTTAGATGGTCACATGGGGATGAAGTAATTCTTTAACATAACATCTGTATGCAGAAGTACAGTAT;CONTIG_NUM=136911;DOWNSTREAM=CAAGAAAGCTTCAAGTTTATTTACCTCTGAGTCCTTCTGTATGAATGTTTATTGTGGGATCTGGCCAGCAGCCCGCAATGCAATGGGGCTCTCTCTTTGTTCCCAGGCAGATCGGCAGGTTGAGAAATAATAGACACACACAAGATAGTGAAAGCTGGGTCCAGGGGGGTCACCGCCTTCTGGTCCCACGGAGCCAAAAATGCACGGGATATACCAGCATTTATTATTAAGTTTAGTGAGGGCAGGGGTAGGTTAGTGAGGGATTTAGGGTCATTTGATTATGAGGTTAGATGGTCACATGGGGATGAAGTAATTCTTTAACATAACATCTGTATGCAGAAGTACAGTAT;END=249176200;NS=1;READSOURCES=(0:44:63,1:0:64);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-303;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=TACTGAACTATTTAGATATCCCTGTGGTAATGTTTTGAATTGGTATTGTTTACCTTCCCATGTAAAGTTGGTATATTCCTGGCTTGCTTTATTTATTGGTTTGGCAAAGAACACATCTGACATGTCTATGATTGTATAGTATTTGTCATTATGATTAATGATCTTATTAACTAGCTCTTCTACATCTGGTAATGCTCTTGGCATTTTAGTTGAGACTTTATTTAAATTTCTATAGTCAATAGTTAATCTATAGCTCCTGTTTGTTTTTAAGACAGGC GT:GQ  1/.:.
chr10  20219603  chr10uGROUPERuDELu0u11231  AAAAAAAGGCTGGCACGGTGGCTCACACCTGTAAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGGTGGGTGGGTCACCTGAGGTTGG  A  47 PASS  CLUSTER_NUM=60987;CONTIG=GTATACTGATTTTGGAAAATATGTCAGCTCAATTTGGAAGATTGCTAAACCACCTAAAACAGAGCCTGTTTAAAAAATAAATAAATAAAAAATAATAGTTCAAGGCCAGCCTGACCAACAAGGTGAAATCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGC;CONTIG_NUM=59978;DOWNSTREAM=GAGTTCAAGGCCAGCCTGACCAACAAGGTGAAATCCCATCTCTACTAAAACTACAAAAATTAGC;END=20219683;NS=1;READSOURCES=(0:7:18,1:0:60);SOMATICSCORE=40;SVLEN=-80;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=GTATACTGATTTTGGAAAATATGTCAGCTCAATTTGGAAGATTGCTAAACCACCTAAAACAGAGCCTGTTTAAAAAATAAATAAATAAAAAATAA;ensembl_gene_id=ENSG00000120594  GT:GQ  1/.:.
chr11  56932527  chr11uGROUPERuDELu1u8703  CCAGAGCACATCATGAGATCCTGGAGCCAGACCTAGAAACCTATTAAACAAGGGAACCCCAGCATGTCTCATTTATTACCCAAAGGAAGGAAATTAGCATCACATGTATAAAGCACTCAGTAGTCTATAAAATGCTCTTAGCAATTCACTTCGTGAGGAAGTGCCTTTTCCCACTTCCACAGAGGGATACCGAGCCTCAAGGGATTAGGAGACTAATCCAGGCTCACACAGCTGATAAGGAACAGCCCAGACATTTTGGCCCAGTGCTGCTAGCCCTCAATCTGGTGCTTTGCCCTCTGCACCGCCTGCCATGCAGGGAATACATGTTAATATCTCTCTGTATTAGTCTGTTCTCATGCTGCTAATAAAGACATACCCAAGACTGGTTAATTTATAAAGGAAAGAGGTTTAACTGAATCACAGTTGCACATGGCTGGCATCATGGTGGAATGCAAAGGAGGAGCAAGGCCACATCTCACATGGTGGCAGGCAAGAGGGCATGTGCAGGGGAACTCCCCTTTATAAAACCATCAGCTCTCTGCTGGGTGTGGTGGCTCACACCTGTAATCCCAGCACTTTGGGAGGCCGAGACGGGTGGATCACCTGAAGTCAGGAGTTCGAGAACAGTCTGGCCAACATGGCGAAACCCCATCTCTATTAAAAATACAAAAAAAAATTAGTTGGGCGTGGCAGTGAGTGCCTGTAATCCCAGCTACTCGAGAGGCTGAGGCAGGAGAATCACCTGAGCCCAGGAGGCAGAGGTTGCAGTGAGCCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGGTGATAAGAGTGAAACTCGGTCTCAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATCACATCTCACGAGACTTATTCACTATCATGAGAACAGCATGGGAAAACCCTGCCCCCATGATTCAATTACCTCCCACTGGGTCCCTCCTATGACATGTGGGGATTATTACAATTCATGGTGAGATTTGGGTGGGGACACAAAGCCAAACCATATCACTCTCTTTCTTGGCCACAGGTGGACTTGAAAAACCCTTTCCCTTAACCAAGCAGGAGCCCCAGTAGCTGCTTTGTTCAACGTCTGTTTCTCTAAGGTCTCCTACTCTGGAATATTTAGGAAAACCCAAGGTGGCTCAAAAAGATCATCCCTGTACCAAGCCTCAGGGATTCTAGTGTGACCCAACCTCTCCCAGTCCCTATAGGCATCTCTTTCAAACATCAGAACTGGTGCAGACTCAATAGAAGAAAGGTGTGACTCCAAGATGTCCTCCCTCACAGCCCTTTATCACAATGGGGCTCTCTTCACCGTAGAAGGGAAGGCTGAGGCTCAGAAATATGGTGTAGGCTTGGACTTTGGAAGGAGAATGACTAAGCTGAAGTTCTTCCTCTGCCATTTACAAGCTGTGTGACTTTGGAAAACTTTCTTAATGTTTTTGCTTTTAATTTCCTCATGTATAAAAGATGGGGTTGTCATACTTAGGTTTAAGACTATTGCACGTGCCTGTAATTCTAGCACTTTGGGAGGCCGAGGTGGGCAGATCACTTGAGGTCAGGAGTTTGAGACCAGCTGGCCAACATGGTGAAACACCATCGCTACTAAAAATATAAAAATTAGCCAGGCATGGTGATGCATGCCTGTAATCCCAGCTACTCGGGAGGCTGAGGCAGGAGATTCGCTTGAACCTGGGACGTGGAGGTTGCGTTGAGGCAAGATCACGCCACTGCACTCCAGCCTGGGCAACAGAATGAGACTCCACCTCAAAAAAATAGAAGACTATTGCAAAGATTTTAAAAGATGGCACAGGTACAACACTGAACACAGTGTTTCATGAGTGACAGTCATAAGCTTTTCTACCACCTAACTGTGTTACTTTTAGCAAACTACCTAATTTATCTCGGCCTCGGTTGTTTTGTGATTCTTTTCAAGGGAAAAAAAAAGCACCTCCCTTCATAAGCCTGCTATAAGAACAATATAAAATAGTTGACATAAAGCACTTAATCTCTTGCCTGTCACAGGAAAGGTGCTCAACACCTGTTAGCTCTGTGTTGATGTCCCCAGATCAGAGAGCCAGAAAAGGAGGGCTAAAGTTCCAACCAGGATCTTCTGGTTCCAACCCAGCAGCACCTGAGCAAGGTTGATAATGGTAAAGAAAAGAAGAAATAAGCAATAGGGGCCTCACAAACACAGGCAGGAATAAATCACTCCCATGTGGCAGTTTTCTGTGCCTGACCCAAGAGATAGGTGTTGCACCTTTATCCATGTGGACAGATAAGAAAGAGCAAAGGGCATAGGTCACAGAGGTGAGTATGACCTCATTGCAGTGCCAGGATATTTCCAGGCAATTGGCAAGACTTATTGACAATCATCCAATAAATAGGATAAATAGTTCTTACTTCCCAAGTGCCTGGGAAGAGAGCTTGCAGCTCTTTCCAATTCCTGCCTCTCATCTCTTCCTCCTCGGACACTGCAGCTCTCCGTTTCTGGAAAATCTCAGGGCAGAATCTGGGCTCCTTCCCACTTTCCTCTGTCCAGAATTCTAAGGATGCCTGGGAGAAGGCATCTGCCCTGAATGAATGGGTCAGAGGCATGATTCCAAGTGACTGGCTGGTAATTGGAAGAGCTCAGTGGTCTGGCTGGGGAGATGAGAGCCTGCTAAGCACATCTGGCCAGCATCAGAATCACAAATTGAAGAGAGCTTGGAAGGACTCAGCCCCCACTGACATTCACAAAGGAAGGAAAATGTAGGGAGCCAGACAGAAAGGAGTGATGCTCTTCAAAGTCAACAGGCTTATAACAAACACCATCTCATAGGTGAAAGTGGGAGCACAGAACAGGCACACTCAGCTAACACACAGCTTTCTGAGGGAGGTCATCCTCCACCAAATGAAAATAGCCCTGCTTTTTCATTTTTTAATTTTTATTAATTTTTAAATCAACAAATAAAAATTATATATATTGGCCAGGTACAGTGGTTCATGCCTATAATCCCAGCACTTTGGGACGCCAAGGCAGGAGAACCACTTGAGACCAGGAGTTCAAGACCAGCCTGGACAACATAGTGAGATCCCATCACTACAAAAGAAAAAATATTTAAGGAAAAAAATTGTATATATTTATGGCATACGATGTGAAGTTTTGACATATCTACACATTGTGAAATGATTAAATCAAGCTAATTAACATATCCATCATGCCACATCCTTAAATTTTTATGGTGAGAACATTTAAGATCTATCTCAGCAATTTTGAAGTGCATGCTATTGTCACCATGCTACACAATAGACATCCAGAATTTATTCATCTTGTCTAGCTGAAACATTGTATCCTTTGACCAACATCTCCATACCTCTCCTGCATACCTCCCAGCCCCTGGTAACCATTATTCTCCTCTGCTGCTATGAGTTCGATTTGTTCGGATTCCACATATAAATAAGATCGTGCAATATATTTCTGTTTATGCCTGGCTTATTTCACTTAGCAAAATGTCCTCCAGTTTCATCCATGTTGTCACAAATGACAAGATCTCCTTCTTTTTTAAGACTGAATAGTATTCTATTGTGTACATGTACCACATTTTCTTTATCTGCTGTATTAGTCTGTTTTCACACTGCTGATAAAGACATATCCAAAACTGGGAACAAAAAGAGGTTTAATTGGACTTACAGTTCCACATGGCTGGAGACGCCTCAGAATCATCACAGGAGGTGAAAGGCAGTTCTTACATAGCAGCAGCAAGAAAAAATGAGGAGGAAGCAAAAGCAGAAACCCCTGATAAACCCATCAGATCTCATGAGACTTATTCACTATCACGAGAATAGCACGGGAAAGACCGGCCCCCATGATTCAATTACACACTCCCCGCCCCTGCTGGGTCCCTTCCACAACACGTGGGAATTCTGGACAATATAATTCAAGTTGAGATTTTGGTGGGGACACAGCCAAACCGTATCAT C  100 PASS  CLUSTER_NUM=52260;CONTIG=CTTCTACCCCTGGCAGTGCAAAGTCCAGGACCAGGCAGGTGGGGGGTGCTGGAAAAGTTAGCAATTGAGTGATTGTACAGCCAATTTGTCACTTTCATGGGATCGGAGTGAGGCTATCTCAGAATCTTCTGTATCTACTTCATCTCTTGCTCTTTCCATTCTTTGATACTTTGACACATCCACATCCACTGCTCCTGGCCCCTCCGAATCTCATGTCCTCACATTTCAAAATCAATCATGCCTTCCCAACAGTCCCCCAAAGTCTTAACTTATTTCAGCATTAATCCAAAAGTCCACAGTCCAAAGTCTTATCTGAGACAAGGCAAGTCCCTTTCACCTATGAGCCTGCAAAATCAAAAGCAAGCTAGTTACTTCCTAGATACAATGGGGATACAGGTACTAAGTAAATACTGCTGATCCAAATGGGAGAAATTGGCCAAAACAAAGGGGCTACAGGGCCCATGCAAGTCT;CONTIG_NUM=52670;DOWNSTREAM=TCTGCTCCTGGCCCCTCCGAATCTCATGTCCTCACATTTCAAAATCAATCATGCCTTCCCAACAGTCCCCCAAAGTCTTAACTTATTTCAGCATTAATCCAAAAGTCCACAGTCCAAAGTCTTATCTGAGACAAGGCAAGTCCCTTTCACCTATGAGCCTGCAAAATCAAAAGCAAGCTAGTTACTTCCTAGATACAATGGGGATACAGGTACTAAGTAAATACTGCTGATCCAAATGGGAGAAATTGGCCAAAACAAAGGGGCTACAGGGCCCATGCAAGTCT;END=56936485;NS=1;READSOURCES=(0:21:23,1:0:65);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-3958;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=CTTCTACCCCTGGCAGTGCAAAGTCCAGGACCAGGCAGGTGGGGGGTGCTGGAAAAGTTAGCAATTGAGTGATTGTACAGCCAATTTGTCACTTTCATGGGATCGGAGTGAGGCTATCTCAGAATCTTCTGTATCTACTTCATCTCTTGCTCTTTCCATTCTTTGATACTTTGACACATCCACATCC  GT:GQ  1/.:.

I used a code:

out = open('/home/istolarek/OUTintersectPT','w')
masterlist = [row for row in Pt]
for line in a:
  g=[]
  if line.startswith('chr'):
    line = line.strip().split()
    g.append(line[0])
##    print line[0]
##print len(w)
  for row in masterlist:
    row = row.strip().split()
    f = range(int(row[1]),int(row[2]))
    w=[]
    for i in g:
      if i == row[0]:
        w.append(int(line[1]))
        for i in w:
##      print line[0],row[0],line[1]
##      out.write(str(line[0])+'\t'+str(row[0])+'\t'+str(line[1])+'\t'+str(f)+'\n')
          if int(i) in f:
            out.write(str(line)+'\n')
          else:
            break
      else:
        break
out.close()

This code seems to work, but takes far too much time.

So if column 1 in both files matches, go to comparing second column. Second column from file a is just a number (line[1]), in file Pt it is a range of values f = range(int(row[1]),int(row[2])). So if the first condition about matching columns 1 (these with chr values) and if values from second column from file a are in the range of f, I want to write these lines to the output.

I wrote another one:

I wrote:

masterlist = [row for row in Pt]

for line in a:
  line = line.strip().split()
  for row in masterlist:
    row = row.strip().split()
    b = int(line[1])
    f = range(int(row[1]),int(row[2]))
    if (line[0] == row[0]):
      if a in f:
        print b,f

These both should be a match. But the script only reports the first ontry from Pt file. If the first entry is not matched, the output is none. I want the script to output all matches

I'm fighting with this for quite some time.

share|improve this question
    
I've noticed column 3 of a contains data that might belong on a separate row of Pt. Is this intentional? Also, should the files have different numbers of columns? – icedwater Jul 17 '13 at 8:58
    
So, what goes wrong? What do you get instead of your expected result? – Evert Jul 17 '13 at 9:18
1  
@icedwater both files are tab delibited, so the column 3 does not interfere with column 2 in a file. It's probably fault of formatting, that it looks like that – Irek Jul 17 '13 at 9:35
1  
@Evert Yes I had another script (just added after editing) which uses if line[0] == row[0]. However there is no output after the last if statement. – Irek Jul 17 '13 at 9:43
1  
Is that second script really giving you no output at all? That would mean masterlist is empty... – Evert Jul 17 '13 at 9:55
up vote 1 down vote accepted

Well, first of all, you are looping on a, but you assigned a value to a inside the loop, so it's not likely to get very far.

Second of all, I believe that strip().split() is redundant. You don't need strip() because it's implied in split().

Third of all, you should only split each line in the master file once. You are doing that for each line of input, which is bound to increase processing time a bit.

I am not entirely certain I understand your requirements from your code, but it seems to me something along these lines should help you:

import sys
from collections import defaultdict
master = defaultdict(list)
with open('Pt') as Pt:
  for entry in Pt:
    n, low, high = entry.split()
    master[n].append(map(int, (low, high)))

with open('a') as a:
  for line in a:
    n, i = line.split()[:2]
    for low, high in master[n]:
      if low <= int(i) <= high:
        sys.stdout.write(line)
        break

To explain: First read and process all the data in the master file just once. Storing the master data in a defaultdict is handy here because it allows you to scan only the rows that matched the first column. map(int, ...) converts to ints.

When processing the input file, we can retrieve the ranges against which to compare the second value using the first value. Since master is a defaultdict(list), if there are no matches for the first column, we'll end up iterating an empty list.

Note that your original code using range() would have been equivalent to a condition

low <= i < high

You'll have to adjust the comparison operators as needed.

UPDATE oops. I put the break outside the condition. After fixing it I get the following three items:

chr1  1161693 chr1uGROUPERuDELu0u832 TGCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCCTGTACGGTCAGGAGGAAACATGGCACCTCCCCTCTGGGG  T  63 NormalSupport;MinSampleCount;LowSomaticScore  CLUSTER_NUM=5454;CONTIG=GGTGCAGGGAAGCAGGAAGGAAGTGAAGCTCAAAAGCCCCTAGGACAGGGCACCTCCCCTCTGGATGCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCTTGTACGGTCAGGAGAAAACACATCCCACAAG;CONTIG_NUM=5840;DOWNSTREAM=GCTCTTTCCAGAAACCCTCAACCCTGTACGGTCAGGAGAAAACACATCCCACAAG;END=1161756;NS=1;READSOURCES=(0:3:0,1:2:13);SOMATICSCORE=19;SVLEN=-63;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=GGTGCAGGGAAGCGGGAAGGAAGTGAAGCTCAAAAGCCCCTAGGACAGGGCACCTCCCCTCTGGAT;ensembl_gene_id=ENSG00000078808  GT:GQ  1/.:.
chr1  158851689  chr1uGROUPERuDELu3u4452 GGGGAGTAATTCTTATTCATGATATGAAAACTCTAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAA  G  100 NormalSupport  CLUSTER_NUM=25182;CONTIG=CATATTTTGCTATATCTCACATCATTGTTCATCTGATAATATATGAAAACTACAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAGGGGAGTAATTCTTATTCATGAATAAACACTGAAGGAGAAAGATTATGGATCATAGTGGGAAAAGCCACAATACCATCTACATTC;CONTIG_NUM=24300;DOWNSTREAM=GGGAGTAATTCTTATTCATGAATAAACACTGACGGAGAAAGATTATGGATCATAGTGGGAAAAGCCACAATACCATCTACATTC;END=158851745;NS=1;READSOURCES=(0:11:0,1:3:18);SOMATICSCORE=55;SVLEN=-56;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=CATATTTTGCTATATCTCACATCATTGTTCATCTGATAATATATGAAAACTCCAATGTGTTTCTTATTCCAGAAAG;ensembl_gene_id=ENSG00000229849  GT:GQ  1/.:.
chr1  165014865  chr1uGROUPERuDELu3u7344 ACTGGCATTAGCTATGCTTCCTTAGGCAGACAGCATGTTGAGAAATTCACATTCATCAG A  100 NormalSupport  CLUSTER_NUM=40249;CONTIG=CTCCAGTAAAGAGCATCTTTTAATGAAGTGTATCTGCCTGGGCTAGAAAGGCAGCTGCCTCCACTAAAGCAGGGCTGGTCCAGAAATATTACCACTTGCCTAATCCTTATAGTAATCCTAACTGGCAGGTATTATTATATCCCAATTCACACACTTAGAGG;CONTIG_NUM=38845;DOWNSTREAM=CTTGCCTAATCCTTATAGTAATCCTAACTGGCAGGTATTATTATATCCCAATTCACACACTTAGAGG;END=165014923;NS=1;READSOURCES=(0:32:0,1:9:18);SOMATICSCORE=60;SVLEN=-58;SVTYPE=DEL;UPSTREAM=CTCCAGTAAAGAGCATCTTTTAATGAAGTGTATCTGCCTGGGCTAGAAAGGCAGCTGCCTCCACTAAAGCAGGGCTGGTCCAGAAATATTACCA GT:GQ  1/.:.
share|improve this answer
    
Hmm. To simplify what I intend to do: For column 0 in file a: if it matches the clumn 0 in file Pt, check if the column 1 in file a is i range of values between columns 1 and 2 in file Pt. The code you passed is a bit unclear to me. And is also giving no output in my console – Irek Jul 17 '13 at 12:58
    
Ok. I've updated the code. I'll add some explanation. – Aryeh Leib Taurog Jul 17 '13 at 13:01
    
This is pretty embarasing, but the problem was that I mistook file path. Well at least I optimised the code to it's extent^^ Thank you all for the help – Irek Jul 17 '13 at 13:37
    
@Irek thanks and no worries on the upvote. I realized that converting the first column to int isn't really necessary, so I simplified by removing the [3:] and moving the int conversion lower. – Aryeh Leib Taurog Jul 17 '13 at 14:18

At least, don't do this:

row = row.strip().split()
f = range(int(row[1]),int(row[2]))
w=[]
print row[0]
if (line[0] == row[0]):
  w.append(int(line[1]))
  for i in w:
    if (int(i) in f):

Instead:

f = int(row[1]), int(row[2])
...
    if f[0] <= int(i) <= f[1]:

or similar.

share|improve this answer
1  
I can't reply to posts yet, so I editted the first once again. The second script is what now I have. Still some problems (described below the code) – Irek Jul 17 '13 at 10:45

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.