Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free.

When I try to make a footer I can't place it on position (3) instead it goes to position (2). Position of my main section is absolute and it can't be changed cause I got jQuery script on it (Fadeout/Fadein). I want to have footer on bottom but I don't want it to be position:static and I want my main section to be able to resize when I put more text in it.

enter image description here

My footer in CSS - footer My main section in CSS (div1-div5) inside

html
{
  margin: 0px;
  padding: 0px;
  border: 0px none;
  outline: 0px none;
  font-size: 100%;
  vertical-align: baseline;
  background: none repeat scroll 0% 0% transparent;
  min-height:101%;
}
body
{
  background-image: url('/images/tlo.png');
  background-repeat:repeat;
  font-family: Tahoma,Verdana,Arial;
  margin: 0px;
  font-size: 100%;
  vertical-align: baseline; 
}
h1, .leg
{
  font-size:12px;
  color: orange;
  text-align:center;
}
h2
{
  font-size:12px;
  color: orange;
  text-align:left;
} 
p   
{  
  color: white;  
  margin-top: .5em; 
  font-size: .75em; 
  padding-left:1%; 
  padding-right:1%;  
}
.right 
{  
  color: white;  
  margin-top: .5em; 
  font-size: .75em; 
  padding-left:5%; 
  text-align:right;
  font-style:oblique;
}
#top
{
  padding-top:60px;
  padding-bottom:20px;
  position:relative;
  height:auto;
  width:1024px;
  overflow:hidden;
  margin: 0px auto;
  vertical-align:baseline;
}
nav
{
  border-width: thin;
  border:1px solid gray;
  background-image: url('/images/tweed.png');
}
header
{
  background-image: url('/images/tlo.png');
}
section
{
  position:relative;
  display:block;
  height:auto;
  bottom:10%;
  text-align:center;
  width:1024px;
  vertical-align:baseline;
  margin: 0px auto;
  padding:10px; 
}
#div1,#div2,#div3,#div4,#div5
{
  position:absolute;
  padding:30px;
  top:0px;
  left:0px;
  width:1024px;
  background-image: url('/images/podklad.png');
  vertical-align:middle;
  border-width: thin;
  border:1px solid gray; 
}
#menu
{
  position:relative;
  text-align: center;
  height:120px;
  width:100%;
  vertical-align:baseline;
  margin: 0px auto;
  border:0px;
  font-size:0px;
  background-image:url('/images/podklad.png');
  background-repeat:repeat;
} 
footer
{
  position:relative;
  left:0px;
  bottom:0px;
  height:100px;
  width:1024px;
  background-image:url('/images/podklad.png');
  background-repeat:repeat;
  vertical-align: middle;
}
ul.lista
{
  text-align:center; 
  list-style-type:none; 
  margin:0; 
}
ul#jezyki
{
  list-style: circle; 
  color: white;  
  margin-top: .5em; 
  font-size: .75em; 
  text-align:center;
}
li.lista
{
  display:inline;
  margin: 0px auto;
}
.linki
{
  font-size:14px;
  color:white;
  font-weight:bold;
}

<?php
session_start();  
?>

<!doctype html>
<head>
<title>Damian Pruszynski Webdesign</title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styles.css" />
<link href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Habibi' rel='stylesheet' type='text/css'>
<script type="text/javascript" src="jquery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="sliding_effect.js"></script>
<script type="text/javascript" src="mojefunkcje.js"></script>

<meta name="keywords" content="Damian Pruszynski, webdesign, bialystok webdesign, strony www, programowanie bialystok, pisanie stron www, pisanie stron www bialystok, robienie stron www bialystok, robienie stron" />
    <meta name="description" content="Damian Pruszynski - strona domowa, programowanie i webdesign. Programowanie stron www - HTML5 CSS3 jQuery. Skrypty PHP5 Javascript. Bannery oraz grafiki promujące. Łatwo tanio i przyjemnie."/>
    <meta name="author" content="Damian Pruszyński"/>
    <meta name="robots" content="index,follow" />
    <meta charset="UTF-8"/>
</head>
<body>
<div id="container">
<header>
<a href="//plus.google.com/115218512345333970807?prsrc=3" rel="publisher" target="_top"></a>
<a href="https://plus.google.com/114098387423288903496?rel=author"></a>
<div id="toppodklad"></div>
<div id="top">
<img src="/images/logotop.png" alt="logo glowne" />
</div>

</header>

<nav>
<div id="menu">
<ul class="lista">

<li class="lista"><a id="pokaz1" href="#" ><img src="/images/pasek_01.png" alt=" " /></a></li>
<li class="lista"><a id="pokaz2" href="#" ><img src="/images/pasek_02.png" alt=" " /></a></li>
<li class="lista"><a id="pokaz3" href="#" ><img src="/images/pasek_03.png" alt=" " /></a></li>
<li class="lista"><a id="pokaz4" href="#" ><img src="/images/pasek_04.png" alt=" " /></a></li>
<li class="lista"><a id="pokaz5" href="#" ><img src="/images/pasek_05.png" alt=" " /></a></li>
</ul>

</div>
</nav>
<br>
<br>
<section>
<div id="div1" style="z-index:5" >
<?php
    include("newsy.php");
?>
</div>

<div id="div2" style="z-index:4" >
<h1>O autorze</h1>
    <p>Witam Cię na mojej stronie. W tym dziale dowiesz sie trochę o autorze ;). Nazwyam sie Damian Pruszynski mam 22lata. Skonczylem technikum informatyczne ZSRCKP w Białymstoku. Aktualnie studiuję informatyke na Uniwersytecie w Białymstoku (III rok). Interesuję się wszelakim programowaniem, lecz najbardziej programowaniem stron www.Już w technikum napisałem i zajmowałem się stroną samorządu szkolnego.Jestem chętny do nauki i rozwijania swojej wiedzy w zakresie programowania.Chetnie podejmę sie pracy w agencji programistyczno-reklamowej. Potrafie wykonać różne bannery/grafiki oraz same strony www.<br><br></p>
    <h1>Znane przez zemnie jezyki, frameworki, aplikacje do programowania:</h1>
    <div id="divjezyki">
    <ul id="jezyki">
    <li>Java</li>
    <li>C++</li>
    <li>C#</li>
    <li>Matlab</li>
    <li>HTML5</li>
    <li>CSS3</li>
    <li>PHP5</li>
    <li>jQuery</li>
    <li>JavaScript</li>
    </ul>

    <p>Chetnie podejmie sie zaprojektowaniu strony www lub pracy jako webdesigner. Mozliwosc kontaktu macie Panstwo w menu kontakt. Znajduje sie tam formularz kontaktowy a także numer telefonu.</p>
    </div></div>
<div id="div3" style="z-index:3" >
<div id="kontener1">


    <div id="tekst1">
    <h1>Strona GameSpot</h1>
    <br>
    <p> Prosta strona poswiecona grom komputerowym. Wykonana jest przy użyciu html, php a także css. Layout o ciemnych czarno czerwonych kolorach sprawia że strona jest bardzo czytelna. Ponadto wysokiej rozdzielczosci grafika uatrakcyjnia wyglad strony. Na stronie zastosowano pobierajace dane z baz danych skrypty do późniejszego wyświetlenia informacji na stronie. Strona zawiera także prosty skrypt logowania dla administratorow. Zapraszamy do oglądania i oceniania.</p>

    <h1><a class="linki" href="http://activerankings.vxm.pl/index.php">Link do strony.</a></h1>
    </div>
    </div>
    <br>
    <div id="kontener2">


    <div id="tekst2">
    <h1>Strona kola naukowego</h1>
    <br>
    <p>Strona poświęcona jest kołu naukowemu. Wykonana jest przy użyciu html, php a także css. Obrazek strony może wskazywać innego autora lecz była to strona tworzona na zamówienie i przypisanie nowego autora było konieczne. Background o jasnych kolorach sprawia że strona jest bardzo czytelna. Ponadto wysokiej rozdzielczosci grafika uatrakcyjnia wyglad strony. Na stronie zastosowano pobierajace dane z baz danych skrypty do późniejszego wyświetlenia informacji na stronie. Strona zawiera także prosty skrypt logowania dla administratorow. Zapraszam do oglądania.</p>

    <h1><a class="linki" href="http://dariusznoob.vxm.pl/index.php">Link do strony.</a></h1>
    </div>
    </div>

    <div id="kontener3">


    <div id="tekst3">
    <br>
    <h1>Moje stare portfolio</h1>
    <br>
    <p>Projekt mojego starego potfolio. Strona miała problemy z wyswietlaniem na rozdzielczosciach ponizej 1280x960. Dlatego byłem zmuszony do jej zmienienia. Mam nadzieję ze aktualna bardziej sie wam podoba. W nowym projekcie musiałem porzucić menu w jQuery ponieważ nie pasowało do nowego layoutu.</p>

    <h1><a class="linki" href="http://starydpwebmastering.vxm.pl/index.php">Link do strony.</a></h1>
    </div>
    </div>
    </div>
<div id="div4" style="z-index:2" >
<fieldset class="leg">
    <legend>Formularz kontaktowy</legend>

    <?php include('mail.php'); ?>
    </fieldset>

    <fieldset>
    <legend class="leg" >Dane kontaktowe</legend>
    <p>Telefon: 793403039</p>
    <p>Adres email: kontobia@gmail.com</p>
    </fieldset></div>
<div id="div5" style="z-index:1" >
<h1>System Logowania Administratora</h1>
    <br>    <?php

    if (isset($_SESSION['login']))
    {
    include("zalogowany.php");

    }
    else
    {
    include("logowanie.php");
    }
    ?>

    <br>
</div>

</section>

<br>
<br>
<br>
<br>


</div>

</body>

</html>

edit: html included but its not set on float.

share|improve this question
    
From your image it seems that you have a float on one of the main container elements, which cause the footer to jump up, it might just be as simple as adding a clear:both Can you maybe post your html? –  JanR Jul 19 '13 at 2:04

2 Answers 2

Your issue is caused by floating and can be corrected with a clear-fix

Try this Working on the last div before the footer

#divid:after {
  content: " "; /* Older browser do not support empty content */
  visibility: hidden;
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
}

Working on footer before:

.footer:before {
  content: " "; /* Older browser do not support empty content */
  visibility: hidden;
  display: block;
  height: 0;
  clear: both;
}

Alternatively add in a new div before the footer with markup like <div class="clear"></div> and CSS

.clear {
display:block;
float:none;
clear:both;
height:0px;
width:100%;
margin:0;
padding:0;
border:0;
}
share|improve this answer

How about:

footer
{
position:fixed;
left:0px;
bottom:0px;
height:100px;
width:1024px;
background-image:url('/images/podklad.png');
background-repeat:repeat;
vertical-align: middle;
}
share|improve this answer
    
I dont want it to be position fixed cause footer overlapping my main section and its get hard to read. –  user2339120 Jul 19 '13 at 2:16

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.