Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

I'm having problems exporting data from Excel to Word. In the Excel sheet, there is a command button which first sorts the data according to date (this works). Then, the content of these columns (which are declared as variables after the sorting is done) should be exported to a Word document. Opening a word file works, and the first column from excel gets exported, but the remaining columns do net get their header.

This is the code

  Sub CreateDoc()
'Alle gegevens sorteren op datum
Range("E:Z").Select
   Selection.Sort Key1:=Range("E6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
     Orientation:=xlLeftToRight

'Alle leerplandoelstellingen definiëren
  Dim Rij12 As String
  Rij12 = "TIJD - 1: de kijk op het levensverloop van een mens vanuit enkele levensbeschouwingen uit de eigen omgeving omschrijven en illustreren;"
  Dim Rij13 As String
  Rij13 = "TIJD - 2: de articulatie van de tijd door christenen en anderen illustreren en duiden;"
  Dim Rij14 As String
  Rij14 = "TIJD - 3: het belang bespreken van de voorgegeven tijdsstructuur (dag, nacht, week, maand, jaar, de seizoenen, …);"
  Dim Rij15 As String
  Rij15 = "TIJD - 4: enkele 'eigentijdse' feesten en/of rituelen bevragen op hun levensbeschouwelijk karakter;"
  Dim Rij16 As String
  Rij16 = "TIJD - 5: het 'in handen nemen' en het 'uit handen geven' van de eigen tijdsbeleving verwoorden;"
  Dim Rij17 As String
  Rij17 = "TIJD - 6: de eigen leeftijd in het bijzonder op het vlak van 'geloven' typeren."
  Dim Rij20 As String
  Rij20 = "VERHALEN - 1: het eigen leven omschrijven als een uniek levensverhaal;"
  Dim Rij21 As String
  Rij21 = "VERHALEN - 2: het appellerende in enkele - ook bijbelse - verhalen aangeven;"
  Dim Rij22 As String
  Rij22 = "VERHALEN - 3: de grote levensbeschouwingen profileren aan de hand van verhalen;"
  Dim Rij23 As String
  Rij23 = "VERHALEN - 4: de impact van het christelijk verhaal/levensbeschouwingen in het eigen verhaal aangeven;"
  Dim Rij24 As String
  Rij24 = "VERHALEN - 5: in vele concrete verhalen, christelijke e.a., de rode draad, dynamiek of sleutel aanduiden;"
  Dim Rij25 As String
  Rij25 = "VERHALEN - 6:het verhaal 'Jezus' opbouwen en vertellen."
  Dim Rij28 As String
  Rij28 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 1: verwoorden en beluisteren wat het betekent bij een groep te behoren;"
  Dim Rij29 As String
  Rij29 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 2: verduidelijken welke betekenis een groep kan hebben voor andere groepen en de samenleving;"
  Dim Rij30 As String
  Rij30 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 3: het verband aangeven tussen levensbeschouwing en groepsvorming;"
  Dim Rij31 As String
  Rij31 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 4: het 'eigene' van een christelijke gemeenschap opsporen en verwoorden;"
  Dim Rij32 As String
  Rij32 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 5: bespreken wat het betekent voor een christen in de actuele samenleving tot een minderheid te behoren;"
  Dim Rij33 As String
  Rij33 = "GROEPEN/GEMEENSCHAPPEN - 6: aangeven hoe de rondtrekkende Jezus voor en met zijn leerlingen bron van leven wordt."

'Namen van de katernen declareren als variabele
  Dim Katern1 As String
  Katern1 = Worksheets("Theo").Cells(1, "E").Value
  Dim Katern2 As String
  Katern2 = Worksheets("Theo").Cells(2, "E").Value
  Dim Katern3 As String
  Katern3 = Worksheets("Theo").Cells(3, "E").Value
  Dim Katern4 As String
  Katern4 = Worksheets("Theo").Cells(4, "E").Value
  Dim Katern5 As String
  Katern5 = Worksheets("Theo").Cells(5, "E").Value
  Dim Katern6 As String
  Katern6 = Worksheets("Theo").Cells(6, "E").Value
  Dim Katern7 As String
  Katern7 = Worksheets("Theo").Cells(7, "E").Value
  Dim Katern8 As String
  Katern8 = Worksheets("Theo").Cells(8, "E").Value
  Dim Katern9 As String
  Katern9 = Worksheets("Theo").Cells(9, "E").Value
  Dim Katern10 As String
  Katern10 = Worksheets("Theo").Cells(10, "E").Value
  Dim Katern11 As String
  Katern11 = Worksheets("Theo").Cells(11, "E").Value
  Dim Katern12 As String
  Katern12 = Worksheets("Theo").Cells(12, "E").Value
  Dim Katern13 As String
  Katern13 = Worksheets("Theo").Cells(13, "E").Value
  Dim Katern14 As String
  Katern14 = Worksheets("Theo").Cells(14, "E").Value
  Dim Katern15 As String
  Katern15 = Worksheets("Theo").Cells(15, "E").Value
  Dim Katern16 As String
  Katern16 = Worksheets("Theo").Cells(16, "E").Value
  Dim Katern17 As String
  Katern17 = Worksheets("Theo").Cells(17, "E").Value
  Dim Katern18 As String
  Katern18 = Worksheets("Theo").Cells(18, "E").Value
  Dim Katern19 As String
  Katern19 = Worksheets("Theo").Cells(19, "E").Value
  Dim Katern20 As String
  Katern20 = Worksheets("Theo").Cells(20, "E").Value
  Dim Katern21 As String
  Katern21 = Worksheets("Theo").Cells(21, "E").Value
  Dim Katern22 As String
  Katern22 = Worksheets("Theo").Cells(22, "E").Value

'Inhoud van de datumcellen declareren als variabele
'Met deze methode wordt er eerst gekeken naar de inhoud van de datumcel:
'als daar nog het woord "datum" staat, dan wordt de inhoud niet opgeslagen als variabele.
OpnameDatum1:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "E").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum2
  Else: Dim Datum1 As Date
  Datum1 = Worksheets("Theo").Cells(6, "E").Value
  End If
OpnameDatum2:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "F").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum3
  Else: Dim Datum2 As Date
  Datum2 = Worksheets("Theo").Cells(6, "F").Value
  End If
OpnameDatum3:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "G").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum4
  Else: Dim Datum3 As Date
  Datum3 = Worksheets("Theo").Cells(6, "G").Value
  End If
OpnameDatum4:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "H").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum5
  Else: Dim Datum4 As Date
  Datum4 = Worksheets("Theo").Cells(6, "H").Value
  End If
OpnameDatum5:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "I").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum6
  Else: Dim Datum5 As Date
  Datum5 = Worksheets("Theo").Cells(6, "I").Value
  End If
OpnameDatum6:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "J").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum7
  Else: Dim Datum6 As Date
  Datum6 = Worksheets("Theo").Cells(6, "J").Value
  End If
OpnameDatum7:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "K").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum8
  Else: Dim Datum7 As Date
  Datum7 = Worksheets("Theo").Cells(6, "K").Value
  End If
OpnameDatum8:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "L").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum9
  Else: Dim Datum8 As Date
  Datum8 = Worksheets("Theo").Cells(6, "L").Value
  End If
OpnameDatum9:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "M").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum10
  Else: Dim Datum9 As Date
  Datum9 = Worksheets("Theo").Cells(6, "M").Value
  End If
OpnameDatum10:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "N").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum11
  Else: Dim Datum10 As Date
  Datum10 = Worksheets("Theo").Cells(6, "N").Value
  End If
OpnameDatum11:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "O").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum12
  Else: Dim Datum11 As Date
  Datum11 = Worksheets("Theo").Cells(6, "O").Value
  End If
OpnameDatum12:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "P").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum13
  Else: Dim Datum12 As Date
  Datum12 = Worksheets("Theo").Cells(6, "P").Value
  End If
OpnameDatum13:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "Q").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum14
  Else: Dim Datum13 As Date
  Datum13 = Worksheets("Theo").Cells(6, "Q").Value
  End If
OpnameDatum14:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "R").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum15
  Else: Dim Datum14 As Date
  Datum14 = Worksheets("Theo").Cells(6, "R").Value
  End If
OpnameDatum15:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "S").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum16
  Else: Dim Datum15 As Date
  Datum15 = Worksheets("Theo").Cells(6, "S").Value
  End If
OpnameDatum16:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "T").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum17
  Else: Dim Datum16 As Date
  Datum16 = Worksheets("Theo").Cells(6, "T").Value
  End If
OpnameDatum17:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "U").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum18
  Else: Dim Datum17 As Date
  Datum17 = Worksheets("Theo").Cells(6, "U").Value
  End If
OpnameDatum18:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "V").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum19
  Else: Dim Datum18 As Date
  Datum18 = Worksheets("Theo").Cells(6, "V").Value
  End If
OpnameDatum19:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "W").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum20
  Else: Dim Datum19 As Date
  Datum19 = Worksheets("Theo").Cells(6, "W").Value
  End If
OpnameDatum20:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "X").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum21
  Else: Dim Datum20 As Date
  Datum20 = Worksheets("Theo").Cells(6, "X").Value
  End If
OpnameDatum21:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "Y").Value = "Datum" Then
  GoTo OpnameDatum22
  Else: Dim Datum21 As Date
  Datum21 = Worksheets("Theo").Cells(6, "Y").Value
  End If
OpnameDatum22:
  If Worksheets("Theo").Cells(6, "Z").Value = "Datum" Then
  GoTo Waarschuwing
  Else: Dim Datum22 As Date
  Datum22 = Worksheets("Theo").Cells(6, "Z").Value
  End If

Waarschuwing:
  Dim NietIngevuld As Integer
  NietIngevuld = Application.CountIf(Sheets("Theo").Range("E6:Z6"), "Datum")
  MsgBox ("Er is bij " & NietIngevuld & " katernen geen datum ingevuld."), vbOKOnly, "Jaarplanmodule Theo 1"


'Code van de export-engine
  Dim wrdApp As Word.Application
  Dim docCreate As Word.Document
  'Dim rgeDoc As Range
  Dim strSaveFile As String

  strSaveFile = "C:\Jaarverslag_Theo_1.doc"

  Set wrdApp = New Word.Application
  Set docCreate = wrdApp.Documents.Add
  'Set rgeDoc = docCreate.Range
  wrdApp.Visible = True
    With wrdApp
      With .Selection
        .Font.Name = "Verdana"
        .Font.Size = 24
        .Font.Bold = True
        .TypeText Text:="       Jaarverslag Theo 1"
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 10
        .ParagraphFormat.Alignment = 0
        .Font.Bold = False
        .TypeParagraph
        .TypeText Text:="Naam School:"
        .TypeParagraph
        .TypeText Text:="Naam Leerkracht:"
        .TypeParagraph
        .TypeText Text:="Naam Klas:"
        .TypeParagraph
        .TypeText Text:="Schooljaar:"
        .TypeParagraph
        .TypeText Text:="_____________________________________________________________________"
OpmaakKatern1:
        If Datum1 = Empty Then
            GoTo Afsluiten
        End If
        .TypeParagraph 'Hier start katern1
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 12
        .Font.Bold = True
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:=Katern1   'Hier staat de naam van de katern
        .Font.Bold = False
        .Font.Underline = False
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 10
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Datum:"  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele
        .Font.Underline = False
        .TypeText Text:=" " & Datum1  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele (aanhalingstekens verwijderen voor de variabele)
        .TypeParagraph
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Gerealiseerde leerplandoelstellingen:"
        .Font.Underline = False

        'Hier checken wat de exacte inhoud van variabele Katern1 is; op basis daarvan wordt er inhoud weergegeven.
        If Katern1 = "Een nieuwe start" Then
          GoTo Invulling_EenNieuweStart
        ElseIf Katern1 = "Alles heeft zijn tijd" Then
          GoTo Invulling_AllesHeeftZijnTijd
        ElseIf Katern1 = "De wereld aan je voeten" Then
          GoTo Invulling_DeWereldAanJeVoeten
        ElseIf Katern1 = "Een levend boek" Then
          GoTo Invulling_EenLevendBoek
        ElseIf Katern1 = "Drempels" Then
          GoTo Invulling_Drempels
        ElseIf Katern1 = "Kerstmis" Then
          GoTo Invulling_Kerstmis
        ElseIf Katern1 = "Confituur of choco" Then
          GoTo Invulling_ConfituurOfChoco
        ElseIf Katern1 = "Hoe groot is de hemel?" Then
          GoTo Invulling_HoeGrootIsDeHemel
        ElseIf Katern1 = "Ongelovige Thomas" Then
          GoTo Invulling_OngelovigeThomas
        ElseIf Katern1 = "Feesten" Then
          GoTo Invulling_Feesten
        ElseIf Katern1 = "Er is er één jarig!" Then
          GoTo Invulling_ErIsErEénJarig
        ElseIf Katern1 = "Eén van hart" Then
          GoTo Invulling_EénVanHart
        ElseIf Katern1 = "Ervoor gaan" Then
          GoTo Invulling_ErvoorGaan
        ElseIf Katern1 = "Groen gras" Then
          GoTo Invulling_GroenGras
        ElseIf Katern1 = "RELatie" Then
          GoTo Invulling_RELatie
        ElseIf Katern1 = "Vele plaatjes" Then
          GoTo Invulling_VelePlaatjes
        ElseIf Katern1 = "Iedereen fan" Then
          GoTo Invulling_IedereenFan
        ElseIf Katern1 = "Schattenjacht" Then
          GoTo Invulling_Schattenjacht
        ElseIf Katern1 = "Lichtbakens" Then
          GoTo Invulling_Lichtbakens
        ElseIf Katern1 = "Rijke Luis" Then
          GoTo Invulling_RijkeLuis
        ElseIf Katern1 = "Hemel op aarde" Then
          GoTo Invulling_HemelOpAarde
        ElseIf Katern1 = "Op bezoek" Then
          GoTo Invulling_OpBezoek
        End If


OpmaakKatern2:
        If Datum2 = Empty Then
          GoTo Afsluiten
        End If
        .TypeParagraph 'Hier start katern2
        '.TypeParagraph
        .Font.Size = 12
        .Font.Bold = True
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:=Katern2   'Hier staat de naam van de katern
        .Font.Bold = False
        .Font.Underline = False
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 10
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Datum:"  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele
        .Font.Underline = False
        .TypeText Text:=" " & Datum2  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele (aanhalingstekens verwijderen voor de variabele)
        .TypeParagraph
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Gerealiseerde leerplandoelstellingen:"
        .Font.Underline = False
        'Hier checken wat de exacte inhoud van variabele Katern1 is; op basis daarvan wordt er inhoud weergegeven.
        If Katern2 = "Een nieuwe start" Then
          GoTo Invulling_EenNieuweStart
        ElseIf Katern2 = "Alles heeft zijn tijd" Then
          GoTo Invulling_AllesHeeftZijnTijd
        ElseIf Katern2 = "De wereld aan je voeten" Then
          GoTo Invulling_DeWereldAanJeVoeten
        ElseIf Katern2 = "Een levend boek" Then
          GoTo Invulling_EenLevendBoek
        ElseIf Katern2 = "Drempels" Then
          GoTo Invulling_Drempels
        ElseIf Katern2 = "Kerstmis" Then
          GoTo Invulling_Kerstmis
        ElseIf Katern2 = "Confituur of choco" Then
          GoTo Invulling_ConfituurOfChoco
        ElseIf Katern2 = "Hoe groot is de hemel?" Then
          GoTo Invulling_HoeGrootIsDeHemel
        ElseIf Katern2 = "Ongelovige Thomas" Then
          GoTo Invulling_OngelovigeThomas
        ElseIf Katern2 = "Feesten" Then
          GoTo Invulling_Feesten
        ElseIf Katern2 = "Er is er één jarig!" Then
          GoTo Invulling_ErIsErEénJarig
        ElseIf Katern2 = "Eén van hart" Then
          GoTo Invulling_EénVanHart
        ElseIf Katern2 = "Ervoor gaan" Then
          GoTo Invulling_ErvoorGaan
        ElseIf Katern2 = "Groen gras" Then
          GoTo Invulling_GroenGras
        ElseIf Katern2 = "RELatie" Then
          GoTo Invulling_RELatie
        ElseIf Katern2 = "Vele plaatjes" Then
          GoTo Invulling_VelePlaatjes
        ElseIf Katern2 = "Iedereen fan" Then
          GoTo Invulling_IedereenFan
        ElseIf Katern2 = "Schattenjacht" Then
          GoTo Invulling_Schattenjacht
        ElseIf Katern2 = "Lichtbakens" Then
          GoTo Invulling_Lichtbakens
        ElseIf Katern2 = "Rijke Luis" Then
          GoTo Invulling_RijkeLuis
        ElseIf Katern2 = "Hemel op aarde" Then
          GoTo Invulling_HemelOpAarde
        ElseIf Katern2 = "Op bezoek" Then
          GoTo Invulling_OpBezoek
        End If

OpmaakKatern3:
        If Datum3 = Empty Then
            GoTo Afsluiten
        End If
        .TypeParagraph 'Hier start katern3
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 12
        .Font.Bold = True
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:=Katern3   'Hier staat de naam van de katern
        .Font.Bold = False
        .Font.Underline = False
        .TypeParagraph
        .Font.Size = 10
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Datum:"  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele
        .Font.Underline = False
        .TypeText Text:=" " & Datum3  'Hier komt de gesorteerde datum, in te lezen als variabele (aanhalingstekens verwijderen voor de variabele)
        .TypeParagraph
        .Font.Underline = True
        .TypeText Text:="Gerealiseerde leerplandoelstellingen:"
        .Font.Underline = False
        'Hier checken wat de exacte inhoud van variabele Katern1 is; op basis daarvan wordt er inhoud weergegeven.
        If Katern3 = "Een nieuwe start" Then
          GoTo Invulling_EenNieuweStart
        ElseIf Katern3 = "Alles heeft zijn tijd" Then
          GoTo Invulling_AllesHeeftZijnTijd
        ElseIf Katern3 = "De wereld aan je voeten" Then
          GoTo Invulling_DeWereldAanJeVoeten
        ElseIf Katern3 = "Een levend boek" Then
          GoTo Invulling_EenLevendBoek
        ElseIf Katern3 = "Drempels" Then
          GoTo Invulling_Drempels
        ElseIf Katern3 = "Kerstmis" Then
          GoTo Invulling_Kerstmis
        ElseIf Katern3 = "Confituur of choco" Then
          GoTo Invulling_ConfituurOfChoco
        ElseIf Katern3 = "Hoe groot is de hemel?" Then
          GoTo Invulling_HoeGrootIsDeHemel
        ElseIf Katern3 = "Ongelovige Thomas" Then
          GoTo Invulling_OngelovigeThomas
        ElseIf Katern3 = "Feesten" Then
          GoTo Invulling_Feesten
        ElseIf Katern3 = "Er is er één jarig!" Then
          GoTo Invulling_ErIsErEénJarig
        ElseIf Katern3 = "Eén van hart" Then
          GoTo Invulling_EénVanHart
        ElseIf Katern3 = "Ervoor gaan" Then
          GoTo Invulling_ErvoorGaan
        ElseIf Katern3 = "Groen gras" Then
          GoTo Invulling_GroenGras
        ElseIf Katern3 = "RELatie" Then
          GoTo Invulling_RELatie
        ElseIf Katern3 = "Vele plaatjes" Then
          GoTo Invulling_VelePlaatjes
        ElseIf Katern3 = "Iedereen fan" Then
          GoTo Invulling_IedereenFan
        ElseIf Katern3 = "Schattenjacht" Then
          GoTo Invulling_Schattenjacht
        ElseIf Katern3 = "Lichtbakens" Then
          GoTo Invulling_Lichtbakens
        ElseIf Katern3 = "Rijke Luis" Then
          GoTo Invulling_RijkeLuis
        ElseIf Katern3 = "Hemel op aarde" Then
          GoTo Invulling_HemelOpAarde
        ElseIf Katern3 = "Op bezoek" Then
          GoTo Invulling_OpBezoek
        End If

Invulling_EenNieuweStart:
        If Worksheets("Theo").Rij20_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij20
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij28_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij28
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij30_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij30
        End If


Invulling_AllesHeeftZijnTijd:
        If Worksheets("Theo").Rij12_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij12
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij13_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij13
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij14_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij14
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij16_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij16
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij22_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij22
        End IfInvulling_DeWereldAanJeVoeten:
        If Worksheets("Theo").Rij20_2.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij20
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij21_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij21
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij23_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij23
        End If
        If Worksheets("Theo").Rij24_1.Value = True Then
          .TypeParagraph
          .TypeText Text:=Rij24
        End If

End With

    End With

Set wrdApp = Nothing

'Data in Excel weer sorteren volgens de volgorde van de inhoudstafel
Eindsorteren:
Range("E:Z").Select
    Selection.Sort Key1:=Range("E8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
      Orientation:=xlLeftToRight


Afsluiten:
  Exit Sub


End Sub

Could someone help me with this please?

Thanks a lot!

share|improve this question
2  
You seem to be storing the headings in the E column, in which case, your sort range should not start at E, but at F. After that, the macro really needs a lot of tidying, it would make your life a lot easier. You may wish consider arrays for storing data and you may wish to get rid of a lot of those labels. –  Fionnuala Oct 9 '10 at 22:11
add comment

2 Answers 2

Is an empty date value being found which is resulting in GoTo Afsluiten (exit sub) getting called prematurely? Also, you're missing some labels. For example, you have GoTo Invulling_OpBezoek but there is no corresponding Invulling_OpBezoek label. It's hard for me to tell you exactly what's wrong without seeing the actual Excel data, but those would be my first guesses. As Remou said, you should try to avoid labels and GoTo statements. You should also try using arrays to store some of those values. Here's a quick and dirty cleanup of the code you posted. I took some of the Word formatting code out for simplicity but it should give you an idea of the direction you should go with this. I also only added code to one of the select case statements because, as I said, not all your GoTo statements had corresponding labels.

Sub CreateDoc()

Dim Katern(21) As String, DatumValues(21) As String
Dim TheoSheet As Worksheet
Dim i As Integer, NietIngevuld As Integer

'Alle gegevens sorteren op datum
Range("E6").CurrentRegion.Sort Key1:=Range("E6"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlLeftToRight

Set TheoSheet = Worksheets("Theo")

'Namen van de katernen declareren als variabele
For i = LBound(Katern) To UBound(Katern)

  Katern(i) = TheoSheet.Cells(i + 1, 5).Value

Next i

For i = LBound(DatumValues) To UBound(DatumValues)

  If TheoSheet.Cells(6, i + 6).Value <> "Datum" Then

    DatumValues(i) = TheoSheet.Cells(6, i + 6).Value

  End If

Next i

NietIngevuld = Application.CountIf(TheoSheet.Range("E6:Z6"), "Datum")
MsgBox ("Er is bij " & NietIngevuld & " katernen geen datum ingevuld."), vbOKOnly, "Jaarplanmodule Theo 1"

'Code van de export-engine
Dim wrdApp As Word.Application
Dim docCreate As Word.Document
Dim strSaveFile As String
Dim body As Word.Range

strSaveFile = "C:\Jaarverslag_Theo_1.doc"

Set wrdApp = New Word.Application
Set docCreate = wrdApp.Documents.Add
wrdApp.Visible = True

Set body = docCreate.StoryRanges(wdMainTextStory)

body.Text = "       Jaarverslag Theo 1" & Chr(13)
body.InsertAfter "Naam School:" & Chr(13)
body.InsertAfter "Naam Leerkracht:" & Chr(13)
body.InsertAfter "Naam Klas:" & Chr(13)
body.InsertAfter "Schooljaar:" & Chr(13)
body.InsertAfter "_____________________________________________________________________" & Chr(13)

For i = LBound(DatumValues) To UBound(DatumValues)

  If DatumValues(i) = "" Then

    Exit Sub

  End If

  body.InsertAfter Chr(13) & Katern(i) & Chr(13)
  body.InsertAfter "Datum: " & DatumValues(i) & Chr(13)
  body.InsertAfter "Gerealiseerde leerplandoelstellingen:"

  Select Case Katern(i)

    Case "Een nieuwe start"

      If TheoSheet.Rij20_1.Value Then

        body.InsertAfter "your text string here"

      ElseIf TheoSheet.Rij28_1.Value Then

        body.InsertAfter "your text string here"

      ElseIf TheoSheet.Rij30_1.Value Then

        body.InsertAfter "your text string here"

      End If

    Case "Alles heeft zijn tijd"
      'do stuff
    Case "De wereld aan je voeten"
      'do stuff
    Case "Een levend boek"
      'do stuff
    Case "Drempels"
      'do stuff
    Case "Kerstmis"
      'do stuff
    Case "Confituur of choco"
      'do stuff
    Case "Hoe groot is de hemel?"
      'do stuff
    Case "Ongelovige Thomas"
      'do stuff
    Case "Feesten"
      'do stuff
    Case "Er is er één jarig!"
      'do stuff
    Case "Eén van hart"
      'do stuff
    Case "Ervoor gaan"
      'do stuff
    Case "Groen gras"
      'do stuff
    Case "RELatie"
      'do stuff
    Case "Vele plaatjes"
      'do stuff
    Case "Iedereen fan"
      'do stuff
    Case "Schattenjacht"
      'do stuff
    Case "Lichtbakens"
      'do stuff
    Case "Rijke Luis"
      'do stuff
    Case "Hemel op aarde"
      'do stuff
    Case "Op bezoek"
      'do stuff

  End Select

Next i

Set wrdApp = Nothing

'Data in Excel weer sorteren volgens de volgorde van de inhoudstafel
Range("E:Z").CurrentRegion.Sort Key1:=Range("E8"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, Orientation:=xlLeftToRight

End Sub
share|improve this answer
add comment

find all instances of Header:=xlGuess and change them to Header:=xlYes

share|improve this answer
add comment

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.