Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free, no registration required.

i'm in desperate now cause i tried everything i found and still can't get results that i need very quickly cause i promissed to correct friend's website.

here's the problem:

i get a characters string via $_POST and it needs to be:

  1. cleaned from any html tags (i do it through strip_tags : works good)
  2. then, it needs to be exactly 1000 characters long and here where my pain begins: it must work with multi-byte characters such as Polish signs.

right now i tried to cut the text with:

  • mb_substr($this,0,1000,'UTF-8')
  • mb_substr($this,0,1000)

and

  • substr($this,0,10000)

and i always get wrong results: the final string is always shorter than 1000 characters and i don't know why. can you help me with this one?

Maybe this will be usefull:

The text i paste to the form is:

Ciekawy, nieco sportowy wygląd, nisko zamontowana kanapa, dobre hamulce, niezłe podwozie, znakomita zwrotność, dynamiczny silnik – oto cechy którymi GS500E zdobywał rynek i pokonywał rywali w testach porównawczych. W 1992 r. postawiono go nawet do konfrontacji z większą Yamahą XJ600S Diversion i nowocześniejszym Kawasaki GPZ500S. Co prawda przegrał, ale też nie było szans, by walczył jak równy z równym. Ważniejsze były oceny, które wystawili mu dziennikarze z prasy fachowej. Zaskoczeniem było przede wszystkim to, że tak tani motocykl może prezentować tak wysoki poziom w zakresie mocy i charakterystyki silnika. Chwalono również hamulce i podwozie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych GS500E zaczął wyraźnie przegrywać w testach porównawczych. Nie mógł już dotrzymać kroku zupełnie nowym konstrukcjom pokroju Hondy CB500 czy Kawasaki ER-5. Nadal cieszy się jednak zainteresowaniem nabywców a jako motocykl o bardzo uniwersalnym charakterze trafia zarówno w ręce początkujących jaki i doświadczonych motocyklistów.

then i wnt to cut it to max 1000 characters:

$ok_to_go_to_database = mb_substr( strip_tags($long_text) ,0,1000);

and in this case it gives me back 931 characters :/

share|improve this question
    
Well, is the incoming string longer than 1000 characters? –  Pekka 웃 Jan 2 '11 at 1:08
    
hi Pekka, it's always shorter: i don't know what counts in as those additional signs :/ , if i copy and paste a 1613 characters long text to the form, mb_strlen shows this length: 1733 and if i cut it with mb_substr($this,0,1000) all i get is only first 929 characters - i'm confused –  greg Jan 2 '11 at 1:17
    
What do the headers say the incoming charset is? –  Ignacio Vazquez-Abrams Jan 2 '11 at 1:21
    
hi Ignacio, the page is set to work as UTF-8, but if you meant the charset of the string itself - i don't know how to check it –  greg Jan 2 '11 at 1:24
    
sorry Pekka: you asked about incoming string: yes, it's longer than 1000 –  greg Jan 2 '11 at 1:40

1 Answer 1

>>> len(u'Ciekawy, nieco sportowy wygląd, nisko zamontowana kanapa, dobre hamulce, niezłe podwozie, znakomita zwrotność, dynamiczny silnik – oto cechy którymi GS500E zdobywał rynek i pokonywał rywali w testach porównawczych. W 1992 r. postawiono go nawet do konfrontacji z większą Yamahą XJ600S Diversion i nowocześniejszym Kawasaki GPZ500S. Co prawda przegrał, ale też nie było szans, by walczył jak równy z równym. Ważniejsze były oceny, które wystawili mu dziennikarze z prasy fachowej. Zaskoczeniem było przede wszystkim to, że tak tani motocykl może prezentować tak wysoki poziom w zakresie mocy i charakterystyki silnika. Chwalono również hamulce i podwozie. W drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych GS500E zaczął wyraźnie przegrywać w testach porównawczych. Nie mógł już dotrzymać kroku zupełnie nowym konstrukcjom pokroju Hondy CB500 czy Kawasaki ER-5. Nadal cieszy się jednak zainteresowaniem nabywców a jako motocykl o bardzo uniwersalnym charakterze trafia zarówno w ręce początkujących jaki i doświadczonych motocyklistów.'.encode('cp1250').decode('utf-8', 'ignore'))
929

And the CRLF makes 931.

Check your HTTP headers. Make sure that you are really receiving data in UTF-8 and not CP1250.

share|improve this answer
    
THANKS Friends! Have new things to think about here now. yes - the lengths indeed are correct in strlen, will work on this, have a best year, lots of $, girls and weed :) –  greg Jan 2 '11 at 2:18

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.