Take the 2-minute tour ×
Stack Overflow is a question and answer site for professional and enthusiast programmers. It's 100% free.

Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks

share|improve this question
    
you can use the css style "float: left" for the image? –  Elian Ebbing Feb 16 '11 at 11:49

3 Answers 3

up vote 4 down vote accepted

Like this?

Live Demo

This has an advantage (depending on what you want) over the other answers posted so far - if the height of the text content is greater than the image, the text will stay flush (won't wrap around the image).

CSS:

#content {
  margin-left: 210px
}
#theDiv img {
  float: left
}

HTML:

<div id="theDiv">

  <img src="http://dummyimage.com/200x300/f0f/fff" />

  <div id="content">
    <h3>how to display img with p, h3 in one line inside the div?</h3>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
    <p>Hey, i need to display the image on the left side of the div, h3 and p on the rifgt side of the div next to img. Can anyone tell me the answer in css and html? Thanks</p>
  </div>

</div>
share|improve this answer
    
Thanks, it worked –  Linards Berzins Feb 16 '11 at 13:28

Just float the image left:

img {
  float: left;
}

http://jsfiddle.net/lukemartin/EZ4pT/

share|improve this answer

make your image floating :

<div>
  <img src="http://www.google.com/intl/en_com/images/srpr/logo1w.png" 
     style="float: left" />
  <h3>
    Nemo nemo et habitus) ad oritur ab disputatio cuius ab.</h3>
  <p>
    Itaque verae amicitiae difficillime reperiuntur in iis qui in honoribus reque publica
    versantur; ubi enim istum invenias qui honorem amici anteponat suo? Quid? Haec ut
    omittam, quam graves, quam difficiles plerisque videntur calamitatum societates!
    Ad quas non est facile inventu qui descendant. Quamquam Ennius recte.</p>
  <p>
    Et quia Montius inter dilancinantium manus spiritum efflaturus Epigonum et Eusebium
    nec professionem nec dignitatem ostendens aliquotiens increpabat, qui sint hi magna
    quaerebatur industria, et nequid intepesceret, Epigonus e Lycia philosophus ducitur
    et Eusebius ab Emissa Pittacas cognomento, concitatus orator, cum quaestor non hos
    sed tribunos fabricarum insimulasset promittentes armorum si novas res agitari conperissent.</p>
  <p>
    Nec piget dicere avide magis hanc insulam populum Romanum invasisse quam iuste.
    Ptolomaeo enim rege foederato nobis et socio ob aerarii nostri angustias iusso sine
    ulla culpa proscribi ideoque hausto veneno voluntaria morte deleto et tributaria
    facta est et velut hostiles eius exuviae classi inpositae in urbem advectae sunt
    per Catonem, nunc repetetur ordo gestorum.</p>
</div>
share|improve this answer

Your Answer

 
discard

By posting your answer, you agree to the privacy policy and terms of service.

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.