40,170 Reputation

20 today
10 2 days ago
10 Nov 25
+10 21:51 upvote
15 Nov 24
5 Nov 23
5 Nov 21
20 Nov 20
0 Nov 19
30 Nov 18
10 Nov 17
20 Nov 16
10 Nov 15
10 Nov 14
15 Nov 13
25 Nov 12
60 Nov 11
20 Nov 10
10 Nov 9
40 Nov 8
10 Nov 7
35 Nov 6
10 Nov 5
30 Nov 3
20 Oct 31
20 Oct 30
20 Oct 29
20 Oct 27
20 Oct 26
20 Oct 25
10 Oct 24