38,857 Reputation

10 today
10 yesterday
20 2 days ago
15 Aug 25
10 Aug 24
30 Aug 23
20 Aug 22
20 Aug 21
20 Aug 20
20 Aug 19
10 Aug 18
20 Aug 16
50 Aug 15
20 Aug 14
20 Aug 12
40 Aug 11
10 Aug 10
20 Aug 8
10 Aug 7
20 Aug 5
10 Aug 4
20 Aug 3
10 Aug 1
20 Jul 31
10 Jul 30
35 Jul 29
10 Jul 28
20 Jul 26
40 Jul 24
10 Jul 23