126,127 Reputation

10 today
70 yesterday
100 2 days ago
38 Aug 19
50 Aug 18
30 Aug 17
40 Aug 15
100 Aug 14
58 Aug 13
40 Aug 12
40 Aug 11
10 Aug 10
8 Aug 9
80 Aug 8
30 Aug 7
60 Aug 6
70 Aug 5
50 Aug 4
20 Aug 3
10 Aug 2
20 Aug 1
70 Jul 31
60 Jul 30
60 Jul 29
50 Jul 28
10 Jul 26
110 Jul 25
35 Jul 24
70 Jul 23
80 Jul 22