134,900 Reputation

65 yesterday
10 2 days ago
10 Aug 19
20 Aug 18
15 Aug 17
15 Aug 16
10 Aug 15
30 Aug 14
25 Aug 13
30 Aug 12
15 Aug 11
20 Aug 9
45 Aug 8
82 Aug 7
50 Aug 6
45 Aug 5
105 Aug 4
25 Aug 3
50 Aug 2
215 Aug 1
105 Jul 31
55 Jul 30
50 Jul 29
60 Jul 28
30 Jul 27
-1 Jul 26
40 Jul 25
90 Jul 24
100 Jul 23
5 Jul 22