Print

Đồ Lót Nữ Giti Shop

Chuyên Sỉ Lẻ Đồ Lót Nữ, Quần Gen Bụng Và Thời Trang Mặc Nhà

378/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh

Technologies

Preferred technologies

Experience

Boss

Đồ Lót Nữ Giti Shop

2018 → Current (2 years, 11 months)

Đồ Lót Nữ Giti Shop - https://dolotgitishop.com là trang cửa hàng thời trang đồ lót nữ, quần gen bụng nữ và đồ mặc nhà nữ với chuẩn VNXK Thái Lan, Nhật Bản,...

Đồ Lót Nữ Giti Shop

378/17 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh https://dolotgitishop.com

Technical Skills

Likes: java javascript

Experience

2018 → Current Boss Đồ Lót Nữ Giti Shop

Đồ Lót Nữ Giti Shop - https://dolotgitishop.com là trang cửa hàng thời trang đồ lót nữ, quần gen bụng nữ và đồ mặc nhà nữ với chuẩn VNXK Thái Lan, Nhật Bản,...