Print

Như Đỗ

Marketing at Dogo365

Hà Nội, Việt Nam

Technologies

Preferred technologies

Experience

Marketing

Dogo365

2018 → Current (2 years, 10 months)
sales traveling-salesman

Tôi tên là Đỗ Thị Nhi. Hiện tôi là nhân viên bán hàng tại Dogo365.com . Rất vui nếu được làm quen với các bạn

Như Đỗ

Hà Nội, Việt Nam https://dogo365.com

Technical Skills

Likes: salesforce

Experience

2018 → Current Marketing Dogo365
sales, traveling-salesman

Tôi tên là Đỗ Thị Nhi. Hiện tôi là nhân viên bán hàng tại Dogo365.com . Rất vui nếu được làm quen với các bạn