Print

Beckham

David Tien at Internet Viet Nam

New York, NY, USA
github.com/dulichviet1

Technologies

Preferred technologies

Intro Statement

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tính cách cởi mở vui vẻ. Tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ từ quốc gia này.

Experience

David Tien

Internet Viet Nam

2019 → Current (1 year, 10 months)
php java

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ.

Tools

First computer Macbook Pro
Favorite editor atom

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tính cách cởi mở vui vẻ. Tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ từ quốc gia này.

Technical Skills

Likes: android macbookpro-touch-bar

Experience

2019 → Current David Tien Internet Viet Nam
php, java

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ.

Tools

First Computer: Macbook Pro
Favorite Editor: atom