5

I have never used SOAP before (and still wouldn't have if not needed) but I need to make an input search to list info (with the help of php or javascript) from a web service using SOAP and I have this Query, the XML Service Deschiption and the method address:

{AdresaInterfata}?op= CautareDosare

And this method prototype:

[WebMethod(Description = "Cautare dosare dupa numar, obiect, institutie")]
    public Dosar[] CautareDosare(
      string numarDosar,
      string obiectDosar,
      string numeParte,
      Institutie? institutie,
      DateTime? dataStart,
      DateTime? dataStop

      )

...and I basically don't know where to start or what to do to put these together. This web service contains info of all the justice files and their status/updates and so on. An example of it working is on their own website.

8
+100

Happily for you, this is a problem that has been solved by many before you, so you can benefit from their work.

I have had a lot of success with this project: https://github.com/wsdl2phpgenerator/wsdl2phpgenerator

(packaged for composer here: https://packagist.org/packages/wsdl2phpgenerator/wsdl2phpgenerator)

It has a class that you can use to generate SOAP client classes in PHP from a WSDL. It basically writes code for you that you can just use to make your SOAP calls, effectively abstracting this whole problem away. They have pretty good documentation as well. If you're looking for a starting point, that might be a good one as it does a lot of work for you.

If you'd rather start more low level, you can check out PHP's SoapClient class: http://php.net/manual/en/class.soapclient.php

Wsdl2Php Example

Here is a script I threw together that generates the needed code:

<?php
// generate.php

// Include composer autoloader to pull in libraries:
require 'vendor/autoload.php';

// Generate client code for the web service:
$generator = new \Wsdl2PhpGenerator\Generator();
$generator->generate(
  new \Wsdl2PhpGenerator\Config(array(
    'inputFile' => 'http://portalquery.just.ro/query.asmx?WSDL',
    'outputDir' => '/path/for/generated/code'
  ))
);

I then ran that script from the command line, and then went to "/path/for/generated/code" to find the generated classes.

From there I created the following script:

<?php
// This line disables the SOAP cache. This should be removed for production.
ini_set("soap.wsdl_cache_enabled", "0");

// Pull in generated class autoloader:
require '/path/for/generated/code/autoload.php';

$query = new Query();
$dateStart = new DateTime('2015-05-01');
$dateStop = new DateTime('2015-05-02');

// This would be a lot easier if I knew Romanian!
$cautareDosare = new CautareDosare("","","",Institutie::CurteadeApelBRASOV,$dateStart,$dateStop);

$results = $query->CautareDosare($cautareDosare);

?>
<html>
 <body>
  <pre>
<?php var_export($results); ?>
  </pre>
 </body>
</html>

Which yielded the following results:

CautareDosareResponse::__set_state(array(
  'CautareDosareResult' => 
 ArrayOfDosar::__set_state(array(
   'Dosar' => 
  array (
   0 => 
   Dosar::__set_state(array(
     'parti' => 
    ArrayOfDosarParte::__set_state(array(
      'DosarParte' => 
     array (
      0 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'NEGOIŢĂ LAURA MARIA',
        'calitateParte' => 'Contestator',
      )),
     ),
    )),
     'sedinte' => 
    ArrayOfDosarSedinta::__set_state(array(
      'DosarSedinta' => 
     array (
      0 => 
      DosarSedinta::__set_state(array(
        'complet' => 'JDL(C)3',
        'data' => '2015-05-04T00:00:00',
        'ora' => '10:00',
        'solutie' => 'Respins',
        'solutieSumar' => '
  Respinge contestaţia declarată de inculpata Negoiţă Laura Maria împotriva încheierii de şedinţă din data de 1 mai 2015 pronunţată de Judecătorul de Drepturi şi Libertăţi de la Tribunalul pentru Minori şi Familie Braşov, în dosar nr. 359/1372/2014, pe care o menţine.
  Obligă inculpata să plătească statului suma de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare.
  Definitivă.
  Pronunţată în camera de consiliu, azi 4 mai 2015.
',
        'dataPronuntare' => '2015-05-04T00:00:00',
        'documentSedinta' => 'incheierefinaladezinvestire',
        'numarDocument' => '48/2015',
        'dataDocument' => '2015-05-04T00:00:00',
      )),
     ),
    )),
     'caiAtac' => NULL,
     'numar' => '229/64/2015',
     'numarVechi' => '',
     'data' => '2015-05-01T18:29:00',
     'institutie' => 'CurteadeApelBRASOV',
     'departament' => 'Secţia Penală',
     'categorieCaz' => 'Penal',
     'stadiuProcesual' => 'ContestaţieNCPP',
     'obiect' => 'audierea inculpatului arestat în lipsă (art.231 NCPP)',
     'dataModificare' => '2015-05-04T15:01:24.613',
     'categorieCazNume' => 'Penal',
     'stadiuProcesualNume' => 'Contestaţie(NCPP)',
   )),
   1 => 
   Dosar::__set_state(array(
     'parti' => 
    ArrayOfDosarParte::__set_state(array(
      'DosarParte' => 
     array (
      0 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'VULCAN HORAÅ¢IU-ADRIAN',
        'calitateParte' => 'Contestator Inculpat',
      )),
      1 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'HANGHICEL MARIUS-FLORIN',
        'calitateParte' => 'Contestator Inculpat',
      )),
      2 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'PÃŽRÅ¢AC ANDREI',
        'calitateParte' => 'Contestator Inculpat',
      )),
      3 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'URDEA EMIL',
        'calitateParte' => 'Intimat Inculpat',
      )),
      4 => 
      DosarParte::__set_state(array(
        'nume' => 'PARCHETUL DE PE LÂNGĂ ÎNALTA CURTE DE CASAŢIE ŞI JUSTIŢIE - D.I.I.C.O.T. - SERVICIUL TERITORIAL BRAŞOV',
        'calitateParte' => 'Contestator',
      )),
     ),
    )),
     'sedinte' => 
    ArrayOfDosarSedinta::__set_state(array(
      'DosarSedinta' => 
     array (
      0 => 
      DosarSedinta::__set_state(array(
        'complet' => 'JDL(C)10',
        'data' => '2015-05-04T00:00:00',
        'ora' => '9:00',
        'solutie' => 'Admis',
        'solutieSumar' => ' În baza art. 204 Cod procedură penală şi art. 425 indice 1 alineat 7 punct 2 litera a Cod de procedură penală admite contestaţia formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Braşov împotriva încheierii nr. 46/UP/30.04.2015 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov în dosarul penal nr. 1820/62/2015, pe care o desfiinţează cu privire la soluţionarea propunerii de arestare preventivă în ceea ce-l priveşte pe inculpatul Urdea Emil.
Rejudecând în aceste limite:
În baza art. 204 alineat 10 şi art. 226 Cod de procedură penală admite propunerea de arestare preventivă formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - DIICOT- Serviciul Teritorial Braşov şi în consecinţă, în baza art. 202 alineat 1, 3 şi 4 litera e Cod de procedură penală, art. 223 alineat 2 teza a II a Cod de procedură penală dispune arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile, începând cu data punerii în executare a mandatului de arestare preventivă, a inculpatului Urdea Emil. Dispune emiterea mandatului de arestare preventivă a inculpatului Urdea Emil.
În baza art. 425 indice 1 alineat 7 punct 1 litera b Cod de procedură penală respinge ca nefondate contestaţiile formulate de inculpaţii Vulcan Horaţiu Adrian, Pîrţac Andrei şi Hanghicel Marius Florin împotriva încheierii nr. 46/UP/30.04.2015 pronunţată de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Braşov în dosarul penal nr. 1820/62/2015 şi menţine dispoziţiile referitoare la aceşti inculpaţi.
În baza art. 275 alineat 2 Cod de procedură penală obligă inculpaţii Vulcan Horaţiu Adrian, Pîrţac Andrei şi Hanghicel Marius Florin la plata fiecare a sumei de 100 de lei reprezentând cheltuieli judiciare avansate de stat, restul cheltuielilor avansate de stat rămânând în sarcina acestuia.
Definitivă.
  Pronunţată în şedinţă camerei de consiliu azi, 04.05.2015
',
        'dataPronuntare' => '2015-05-04T00:00:00',
        'documentSedinta' => 'incheierefinaladezinvestire',
        'numarDocument' => '50/2015',
        'dataDocument' => '2015-05-04T00:00:00',
      )),
     ),
    )),
     'caiAtac' => 
    ArrayOfDosarCaleAtac::__set_state(array(
      'DosarCaleAtac' => 
     array (
      0 => 
      DosarCaleAtac::__set_state(array(
        'dataDeclarare' => '2015-04-30T00:00:00',
        'parteDeclaratoare' => '',
        'tipCaleAtac' => 'Contestaţie(NCPP)',
      )),
      1 => 
      DosarCaleAtac::__set_state(array(
        'dataDeclarare' => '2015-04-30T00:00:00',
        'parteDeclaratoare' => ' HANGHICEL MARIUS-FLORIN, PÃŽRÅ¢AC ANDREI, VULCAN HORAÅ¢IU-ADRIAN, ',
        'tipCaleAtac' => 'Contestaţie(NCPP)',
      )),
     ),
    )),
     'numar' => '1820/62/2015',
     'numarVechi' => '',
     'data' => '2015-05-01T15:13:00',
     'institutie' => 'CurteadeApelBRASOV',
     'departament' => 'Secţia Penală',
     'categorieCaz' => 'Penal',
     'stadiuProcesual' => 'ContestaţieNCPP',
     'obiect' => 'luarea măsurii arestării preventive propusă de DNA/DIICOT (art.223 NCPP)',
     'dataModificare' => '2015-06-15T10:10:12.637',
     'categorieCazNume' => 'Penal',
     'stadiuProcesualNume' => 'Contestaţie(NCPP)',
   )),
  ),
 )),
))  
2
 • 1
  This may be something to work with but, like I said, I never used SOAP therefore I have no idea on what and where to put, how to configure and so on. I started reading and looking into what you offered but still...:( – Alin Jul 1 '15 at 11:18
 • 1
  @Alin, all soap is is a method of calling a function on a different machine, and getting the results back to use on yours. Most languages have a construct to abstract that part of the problem away so you don't even really see it. With whatever system you go with, you end up calling a function or object method as if it were your own. I've added an example of using the wsdl2php library to abstract away your SOAP problem. This bring the problem back into the domain of dealing with standard PHP objects and method calls. I hope this helps. =) – jpheldson Jul 2 '15 at 18:02
1

try to explore this link, to Connect to the Web Service API using PHP

 http://help.exacttarget.com/en/technical_library/web_service_guide/getting_started_developers_and_the_exacttarget_api/connecting_to_the_api_using_php/

and in place of the below url

$wsdl = 'https://webservice.exacttarget.com/etframework.wsdl';

replace with

$wsdl = 'http://portalquery.just.ro/query.asmx?WSDL';

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.