27

How do I best detect whether a browser's HTML5 video element supports autoplay?

On current iOS Safari, for example, autoplay is disabled.

Update: I now designed the web page in such a way that it works irrespective of whether autoplay is supported. Now when the page is loaded an initialization video is shown. On an iPad, the user is presented with a big play button. Once playback has been triggered, the video is hidden. Afterwards, playback of the video player can be controlled from JavaScript, which is what I actually need.

14

A little late to the party, but the accepted solution seems outdated: Modernizr now has implemented this feature, see https://github.com/Modernizr/Modernizr/blob/master/feature-detects/video/autoplay.js

Contains similar hacks to the other solutions posted here though, but as long as browsers don't expose availabilty of this feature, this seems to be the best solution for now.

Note that this an async test available since Modernizr 3, so you have to use the following .on() syntax for your test:

Modernizr.on('videoautoplay', function(result){
 if(result) {
  alert('video autoplay is supported');
 } else {
  alert('video autplay is NOT supported');
 }
});

See for yourself: http://codepen.io/anon/pen/VYoWWY?editors=001

The above sample includes Modernizr 3 with the 'videoautplay' feature detection (http://v3.modernizr.com/download/#-videoautoplay).

11

Maybe this will help future googlers like myself - this function creates/removes a video and tests to see if it can autoplay. It then sets a global variable "autoplay" to true or false. It tests for MP4 and webM compatibility, but adding more wouldn't be difficult if need be (just base 64 encode and append another source). The "acceptable delay" variable is how long it should reasonably take the device to start playing the test videos. With a combination of limited bandwidth/processing sometimes it makes sense to use the fallback (non autoplay) solution, even if autoplay is supported. I usually use 100ms.

function detect_autoplay(acceptable_delay){

  autoplay = false; 

  var autoplay_test_content = document.createElement('video');

  //create mp4 and webm sources, 5s long
    var mp4 = document.createElement('source');
    mp4.src = "data:video/mp4;base64,AAAAFGZ0eXBNU05WAAACAE1TTlYAAAOUbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAACWAAACu8AAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAAnh0cmFrAAAAXHRraGQAAAAHz2CG/s9ghv4AAAABAAAAAAAACu8AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAFAAAAA4AAAAAAHgbWRpYQAAACBtZGhkAAAAAM9ghv7PYIb+AAALuAAANq8AAAAAAAAAIWhkbHIAAAAAbWhscnZpZGVBVlMgAAAAAAABAB4AAAABl21pbmYAAAAUdm1oZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAVdzdGJsAAAAp3N0c2QAAAAAAAAAAQAAAJdhdmMxAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFAAOABIAAAASAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGP//AAAAEmNvbHJuY2xjAAEAAQABAAAAL2F2Y0MBTUAz/+EAGGdNQDOadCk/LgIgAAADACAAAAMA0eMGVAEABGjuPIAAAAAYc3R0cwAAAAAAAAABAAAADgAAA+gAAAAUc3RzcwAAAAAAAAABAAAAAQAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAADgAAAAEAAABMc3RzegAAAAAAAAAAAAAADgAAAE8AAAAOAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA0AAAANAAAADQAAAA4AAAAOAAAAFHN0Y28AAAAAAAAAAQAAA7AAAAA0dXVpZFVTTVQh0k/Ou4hpXPrJx0AAAAAcTVREVAABABIAAAAKVcQAAAAAAAEAAAAAAAAAqHV1aWRVU01UIdJPzruIaVz6ycdAAAAAkE1URFQABAAMAAAAC1XEAAACHAAeAAAABBXHAAEAQQBWAFMAIABNAGUAZABpAGEAAAAqAAAAASoOAAEAZABlAHQAZQBjAHQAXwBhAHUAdABvAHAAbABhAHkAAAAyAAAAA1XEAAEAMgAwADAANQBtAGUALwAwADcALwAwADYAMAA2ACAAMwA6ADUAOgAwAAABA21kYXQAAAAYZ01AM5p0KT8uAiAAAAMAIAAAAwDR4wZUAAAABGjuPIAAAAAnZYiAIAAR//eBLT+oL1eA2Nlb/edvwWZflzEVLlhlXtJvSAEGRA3ZAAAACkGaAQCyJ/8AFBAAAAAJQZoCATP/AOmBAAAACUGaAwGz/wDpgAAAAAlBmgQCM/8A6YEAAAAJQZoFArP/AOmBAAAACUGaBgMz/wDpgQAAAAlBmgcDs/8A6YEAAAAJQZoIBDP/AOmAAAAACUGaCQSz/wDpgAAAAAlBmgoFM/8A6YEAAAAJQZoLBbP/AOmAAAAACkGaDAYyJ/8AFBAAAAAKQZoNBrIv/4cMeQ==";

    var webm = document.createElement('source');
    webm.src = "data:video/webm;base64,GkXfo49CgoR3ZWJtQoeBAUKFgQEYU4BnAQAAAAAAF60RTZt0vE27jFOrhBVJqWZTrIIQA027jFOrhBZUrmtTrIIQbE27jFOrhBFNm3RTrIIXmU27jFOrhBxTu2tTrIIWs+xPvwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAFUmpZuQq17GDD0JATYCjbGliZWJtbCB2MC43LjcgKyBsaWJtYXRyb3NrYSB2MC44LjFXQY9BVlNNYXRyb3NrYUZpbGVEiYRFnEAARGGIBc2Lz1QNtgBzpJCy3XZ0KNuKNZS4+fDpFxzUFlSua9iu1teBAXPFhL4G+bmDgQG5gQGIgQFVqoEAnIEAbeeBASMxT4Q/gAAAVe6BAIaFVl9WUDiqgQEj44OEE95DVSK1nIN1bmTgkbCBULqBPJqBAFSwgVBUuoE87EQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAB9DtnVB4eeBAKC4obaBAAAAkAMAnQEqUAA8AABHCIWFiIWEiAICAAamYnoOC6cfJa8f5Zvda4D+/7YOf//nNefQYACgnKGWgQFNANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQKbANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rKgnKGWgQPoANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQU1ANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQaDANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rKgnKGWgQfQANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQkdANEBAAEQEBRgAGFgv9AAIiGAAPuC/rOgnKGWgQprANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rKgnKGWgQu4ANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQ0FANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgQ5TANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rKgnKGWgQ+gANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgRDtANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rOgnKGWgRI7ANEBAAEQEAAYABhYL/QACIhgAPuC/rIcU7trQOC7jLOBALeH94EB8YIUzLuNs4IBTbeH94EB8YIUzLuNs4ICm7eH94EB8YIUzLuNs4ID6LeH94EB8YIUzLuNs4IFNbeH94EB8YIUzLuNs4IGg7eH94EB8YIUzLuNs4IH0LeH94EB8YIUzLuNs4IJHbeH94EB8YIUzLuNs4IKa7eH94EB8YIUzLuNs4ILuLeH94EB8YIUzLuNs4INBbeH94EB8YIUzLuNs4IOU7eH94EB8YIUzLuNs4IPoLeH94EB8YIUzLuNs4IQ7beH94EB8YIUzLuNs4ISO7eH94EB8YIUzBFNm3SPTbuMU6uEH0O2dVOsghTM";

  //append sources to test video 
    autoplay_test_content.appendChild(webm);
    autoplay_test_content.appendChild(mp4);

 //set attributes -needs to be visible or IE squawks, so we move it way outside 
  autoplay_test_content.id = "base64_test_video";
  autoplay_test_content.autoplay = true;
  autoplay_test_content.style.position = "fixed";
  autoplay_test_content.style.left = "5000px";

 //add to DOM    
  document.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(autoplay_test_content);


  var base64_test_video = document.getElementById("base64_test_video");

 //test for autoplay, 100 ms buffer  
  setTimeout(function(){
    if(!base64_test_video.paused){
      autoplay = true;
    }

    document.getElementsByTagName("body")[0].removeChild(autoplay_test_content);

  },acceptable_delay);

}

detect_autoplay(100);
 • This is beautiful :-p Did you encounter any cases where the delay was necessary? Low bandwidth shouldn't be an issue because you're loading the video as a data URI, but did you encounter any cases where processing power gave a false negative for autoplay? – thirdender Aug 2 '14 at 23:03
 • 1
  I've actually come across a couple of cases for use, just like you said they were processor-related and often related to multiple apps running at the same time etc. So far 200 - 300ms delay seems to work just about everywhere... and thanks, glad it could be of some use to you :-) – EthanK Aug 3 '14 at 15:52
 • Would you consider putting the code into GitHub? That way others could maybe improve on it. – evolutionxbox Oct 28 '14 at 16:01
 • 2
  Sorry, here it is on GitHub: github.com/knoxmodernmedia/detect_autoplay – EthanK Oct 29 '14 at 0:23
8

As far as I can tell, neither Modernizr nor Dive into HTML5’s detection guide know how to detect whether autoplayis supported. (Although Modernizr’s “Undetectables” page doesn’t list autoplay either.)

I’ve popped up a test page which alerts the value of the autoplay property on a newly-created <audio> element, and both Safari on iOS 4.3 and Chrome 13 on Mac OS X return false (as opposed to undefined, which is what IE 6 returns).

So, unfortunately, your best bet might be to resort to browser detection, and maintain your own list of which browsers support autoplay.

 • Thanks so far, Paul! I'll wait a bit before marking this answer as accepted. Though unlikely, maybe there is a solution. In the meantime I'm assembling the list... – feklee Aug 20 '11 at 20:10
 • 1
  Just filed Modernizr feature request 353. – feklee Aug 20 '11 at 21:16
 • @feklee: yeah, I’m hoping someone in Stack Overflow land has encountered and solved this issue. It might be one of those things that you just can’t test via the API though. I’ve popped up a test page that alerts the value of the autoplay property on a newly-created <audio> element, and both iOS Safari and OS X Chrome 13 return false (as opposed to undefined, which is what IE 6 returns). Unless iOS Safari offers some other property that tells you it doesn’t honour the autoplay attribute, I think you’re stuck. – Paul D. Waite Aug 22 '11 at 7:28
 • 1
  I've written a Modernizr test that loads an audio file, plays it and checks if the playbackRate is honored. My problem with this solution is that the test times out on IOS because autoplaying audio is prohibited. I have been looking at gist.github.com/3990089 as a possible workaround. – mzedeler Dec 14 '12 at 11:17
6

Here's an alternative solution that uses a callback and session storage to test for HTML5 video autoplay support. Once the test is preformed and the session storage exist the check isn't preformed again until the next session. This saves from running this every time a page loads. It uses a base64'd 1 second blank video clip to test for autoplay support.

https://gist.github.com/nathansearles/271870d4100f0f045c5c

  // isAutoplaySupported(callback);
  // Test if HTML5 video autoplay is supported
  isAutoplaySupported = function(callback) {
   // Is the callback a function?
   if (typeof callback !== 'function') {
    console.log('isAutoplaySupported: Callback must be a function!');
    return false;
   }
   // Check if sessionStorage exist for autoplaySupported,
   // if so we don't need to check for support again
   if (!sessionStorage.autoplaySupported) {
    // Create video element to test autoplay
    var video = document.createElement('video');
    video.autoplay = true;
    video.src = 'data:video/mp4;base64,AAAAIGZ0eXBtcDQyAAAAAG1wNDJtcDQxaXNvbWF2YzEAAATKbW9vdgAAAGxtdmhkAAAAANLEP5XSxD+VAAB1MAAAdU4AAQAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAgAAACFpb2RzAAAAABCAgIAQAE////9//w6AgIAEAAAAAQAABDV0cmFrAAAAXHRraGQAAAAH0sQ/ldLEP5UAAAABAAAAAAAAdU4AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAABAAAAAAoAAAAFoAAAAAAAkZWR0cwAAABxlbHN0AAAAAAAAAAEAAHVOAAAH0gABAAAAAAOtbWRpYQAAACBtZGhkAAAAANLEP5XSxD+VAAB1MAAAdU5VxAAAAAAANmhkbHIAAAAAAAAAAHZpZGUAAAAAAAAAAAAAAABMLVNNQVNIIFZpZGVvIEhhbmRsZXIAAAADT21pbmYAAAAUdm1oZAAAAAEAAAAAAAAAAAAAACRkaW5mAAAAHGRyZWYAAAAAAAAAAQAAAAx1cmwgAAAAAQAAAw9zdGJsAAAAwXN0c2QAAAAAAAAAAQAAALFhdmMxAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoABaABIAAAASAAAAAAAAAABCkFWQyBDb2RpbmcAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAP//AAAAOGF2Y0MBZAAf/+EAHGdkAB+s2UCgL/lwFqCgoKgAAB9IAAdTAHjBjLABAAVo6+yyLP34+AAAAAATY29scm5jbHgABQAFAAUAAAAAEHBhc3AAAAABAAAAAQAAABhzdHRzAAAAAAAAAAEAAAAeAAAD6QAAAQBjdHRzAAAAAAAAAB4AAAABAAAH0gAAAAEAABONAAAAAQAAB9IAAAABAAAAAAAAAAEAAAPpAAAAAQAAE40AAAABAAAH0gAAAAEAAAAAAAAAAQAAA+kAAAABAAATjQAAAAEAAAfSAAAAAQAAAAAAAAABAAAD6QAAAAEAABONAAAAAQAAB9IAAAABAAAAAAAAAAEAAAPpAAAAAQAAE40AAAABAAAH0gAAAAEAAAAAAAAAAQAAA+kAAAABAAATjQAAAAEAAAfSAAAAAQAAAAAAAAABAAAD6QAAAAEAABONAAAAAQAAB9IAAAABAAAAAAAAAAEAAAPpAAAAAQAAB9IAAAAUc3RzcwAAAAAAAAABAAAAAQAAACpzZHRwAAAAAKaWlpqalpaampaWmpqWlpqalpaampaWmpqWlpqalgAAABxzdHNjAAAAAAAAAAEAAAABAAAAHgAAAAEAAACMc3RzegAAAAAAAAAAAAAAHgAAA5YAAAAVAAAAEwAAABMAAAATAAAAGwAAABUAAAATAAAAEwAAABsAAAAVAAAAEwAAABMAAAAbAAAAFQAAABMAAAATAAAAGwAAABUAAAATAAAAEwAAABsAAAAVAAAAEwAAABMAAAAbAAAAFQAAABMAAAATAAAAGwAAABRzdGNvAAAAAAAAAAEAAAT6AAAAGHNncGQBAAAAcm9sbAAAAAIAAAAAAAAAHHNiZ3AAAAAAcm9sbAAAAAEAAAAeAAAAAAAAAAhmcmVlAAAGC21kYXQAAAMfBgX///8b3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE0OCByMTEgNzU5OTIxMCAtIEguMjY0L01QRUctNCBBVkMgY29kZWMgLSBDb3B5bGVmdCAyMDAzLTIwMTUgLSBodHRwOi8vd3d3LnZpZGVvbGFuLm9yZy94MjY0Lmh0bWwgLSBvcHRpb25zOiBjYWJhYz0xIHJlZj0zIGRlYmxvY2s9MTowOjAgYW5hbHlzZT0weDM6MHgxMTMgbWU9aGV4IHN1Ym1lPTcgcHN5PTEgcHN5X3JkPTEuMDA6MC4wMCBtaXhlZF9yZWY9MSBtZV9yYW5nZT0xNiBjaHJvbWFfbWU9MSB0cmVsbGlzPTEgOHg4ZGN0PTEgY3FtPTAgZGVhZHpvbmU9MjEsMTEgZmFzdF9wc2tpcD0xIGNocm9tYV9xcF9vZmZzZXQ9LTIgdGhyZWFkcz0xMSBsb29rYWhlYWRfdGhyZWFkcz0xIHNsaWNlZF90aHJlYWRzPTAgbnI9MCBkZWNpbWF0ZT0xIGludGVybGFjZWQ9MCBibHVyYXlfY29tcGF0PTAgc3RpdGNoYWJsZT0xIGNvbnN0cmFpbmVkX2ludHJhPTAgYmZyYW1lcz0zIGJfcHlyYW1pZD0yIGJfYWRhcHQ9MSBiX2JpYXM9MCBkaXJlY3Q9MSB3ZWlnaHRiPTEgb3Blbl9nb3A9MCB3ZWlnaHRwPTIga2V5aW50PWluZmluaXRlIGtleWludF9taW49Mjkgc2NlbmVjdXQ9NDAgaW50cmFfcmVmcmVzaD0wIHJjX2xvb2thaGVhZD00MCByYz0ycGFzcyBtYnRyZWU9MSBiaXRyYXRlPTExMiByYXRldG9sPTEuMCBxY29tcD0wLjYwIHFwbWluPTUgcXBtYXg9NjkgcXBzdGVwPTQgY3BseGJsdXI9MjAuMCBxYmx1cj0wLjUgdmJ2X21heHJhdGU9ODI1IHZidl9idWZzaXplPTkwMCBuYWxfaHJkPW5vbmUgZmlsbGVyPTAgaXBfcmF0aW89MS40MCBhcT0xOjEuMDAAgAAAAG9liIQAFf/+963fgU3DKzVrulc4tMurlDQ9UfaUpni2SAAAAwAAAwAAD/DNvp9RFdeXpgAAAwB+ABHAWYLWHUFwGoHeKCOoUwgBAAADAAADAAADAAADAAAHgvugkks0lyOD2SZ76WaUEkznLgAAFFEAAAARQZokbEFf/rUqgAAAAwAAHVAAAAAPQZ5CeIK/AAADAAADAA6ZAAAADwGeYXRBXwAAAwAAAwAOmAAAAA8BnmNqQV8AAAMAAAMADpkAAAAXQZpoSahBaJlMCCv//rUqgAAAAwAAHVEAAAARQZ6GRREsFf8AAAMAAAMADpkAAAAPAZ6ldEFfAAADAAADAA6ZAAAADwGep2pBXwAAAwAAAwAOmAAAABdBmqxJqEFsmUwIK//+tSqAAAADAAAdUAAAABFBnspFFSwV/wAAAwAAAwAOmQAAAA8Bnul0QV8AAAMAAAMADpgAAAAPAZ7rakFfAAADAAADAA6YAAAAF0Ga8EmoQWyZTAgr//61KoAAAAMAAB1RAAAAEUGfDkUVLBX/AAADAAADAA6ZAAAADwGfLXRBXwAAAwAAAwAOmQAAAA8Bny9qQV8AAAMAAAMADpgAAAAXQZs0SahBbJlMCCv//rUqgAAAAwAAHVAAAAARQZ9SRRUsFf8AAAMAAAMADpkAAAAPAZ9xdEFfAAADAAADAA6YAAAADwGfc2pBXwAAAwAAAwAOmAAAABdBm3hJqEFsmUwIK//+tSqAAAADAAAdUQAAABFBn5ZFFSwV/wAAAwAAAwAOmAAAAA8Bn7V0QV8AAAMAAAMADpkAAAAPAZ+3akFfAAADAAADAA6ZAAAAF0GbvEmoQWyZTAgr//61KoAAAAMAAB1QAAAAEUGf2kUVLBX/AAADAAADAA6ZAAAADwGf+XRBXwAAAwAAAwAOmAAAAA8Bn/tqQV8AAAMAAAMADpkAAAAXQZv9SahBbJlMCCv//rUqgAAAAwAAHVE=';
    video.load();
    video.style.display = 'none';
    video.playing = false;
    video.play();
    // Check if video plays
    video.onplay = function() {
     this.playing = true;
    };
    // Video has loaded, check autoplay support
    video.oncanplay = function() {
     if (video.playing) {
      sessionStorage.autoplaySupported = 'true';
      callback(true);
     } else {
      sessionStorage.autoplaySupported = 'false';
      callback(false);
     }
    };
   } else {
    // We've already tested for support
    // use sessionStorage.autoplaySupported
    if (sessionStorage.autoplaySupported === 'true') {
     callback(true);
    } else {
     callback(false);
    }
   }
  }

  // Usage: isAutoplaySupported(callback);
  // Using a callback assures that support
  // has been properly checked
  isAutoplaySupported(function(supported) {
   if (supported) {
    // HTML5 Video Autoplay Supported!
    console.log('HTML5 Video Autoplay Supported!');
   } else {
    // HTML5 Video Autoplay Not Supported :(
    console.log('HTML5 Video Autoplay Not Supported :(');
   }
  });
3

The reason why the script above and the Modernizr-detection isn't reliable might be that they are not passing all the restrictions that Apple made:

 • The video must be muted
 • The video must be set to play inline
 • The video must have a size (0x0 px will fail)
 • The video must be visible in the viewport (no opacity-effects, display: none or visible: hidden)

I came up with tiny jQuery plugin to detect autoplay. See if it is more reliable:

(function ($) {
  $.extend({
   'canVideoautoplay' : function ( callback ) {

     var testStarted = false;
     try {

      var playsinline = navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod)/g) ? ('playsInline' in document.createElement('video')) : true;
      if (!playsinline) {
        return callback(false);
      }

      var src = 'data:video/mp4;base64,AAAAIGZ0eXBpc29tAAACAGlzb21pc28yYXZjMW1wNDEAAAAIZnJlZQAAA7RtZGF0AAACrAYF//+o3EXpvebZSLeWLNgg2SPu73gyNjQgLSBjb3JlIDE1MiByMTkgYmEyNDg5OSAtIEguMjY0L01QRUctNCBBVkMgY29kZWMgLSBDb3B5bGVmdCAyMDAzLTIwMTcgLSBodHRwOi8vd3d3LnZpZGVvbGFuLm9yZy94MjY0Lmh0bWwgLSBvcHRpb25zOiBjYWJhYz0xIHJlZj0zIGRlYmxvY2s9MTowOjAgYW5hbHlzZT0weDM6MHgxMTMgbWU9aGV4IHN1Ym1lPTcgcHN5PTEgcHN5X3JkPTEuMDA6MC4wMCBtaXhlZF9yZWY9MSBtZV9yYW5nZT0xNiBjaHJvbWFfbWU9MSB0cmVsbGlzPTEgOHg4ZGN0PTEgY3FtPTAgZGVhZHpvbmU9MjEsMTEgZmFzdF9wc2tpcD0xIGNocm9tYV9xcF9vZmZzZXQ9LTIgdGhyZWFkcz0zIGxvb2thaGVhZF90aHJlYWRzPTEgc2xpY2VkX3RocmVhZHM9MCBucj0wIGRlY2ltYXRlPTEgaW50ZXJsYWNlZD0wIGJsdXJheV9jb21wYXQ9MCBjb25zdHJhaW5lZF9pbnRyYT0wIGJmcmFtZXM9MyBiX3B5cmFtaWQ9MiBiX2FkYXB0PTEgYl9iaWFzPTAgZGlyZWN0PTEgd2VpZ2h0Yj0xIG9wZW5fZ29wPTAgd2VpZ2h0cD0yIGtleWludD0yNTAga2V5aW50X21pbj0yNSBzY2VuZWN1dD00MCBpbnRyYV9yZWZyZXNoPTAgcmNfbG9va2FoZWFkPTQwIHJjPWNyZiBtYnRyZWU9MSBjcmY9MjguMCBxY29tcD0wLjYwIHFwbWluPTAgcXBtYXg9NjkgcXBzdGVwPTQgaXBfcmF0aW89MS40MCBhcT0xOjEuMDAAgAAAACpliIQAJ//+8dzwKZrlxoFv6nFTjrH/8I5IvpuR7wM+8DluLAAQcGNdwkEAAAAKQZokbEJ/8yAHLAAAAAhBnkJ4jf8JeQAAAAgBnmF0Rf8KSAAAAAgBnmNqRf8KSQAAABBBmmhJqEFomUwIR//kQBXxAAAACUGehkURLG8JeQAAAAgBnqV0Rf8KSQAAAAgBnqdqRf8KSAAAAA9BmqxJqEFsmUwI/4cAU8AAAAAJQZ7KRRUsbwl5AAAACAGe6XRF/wpIAAAACAGe62pF/wpIAAAADkGa70moQWyZTAi/AAJPAAAACUGfDUUVLG8JeQAAAAgBny5qRf8KSQAAA8ptb292AAAAbG12aGQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAPoAAACFwABAAABAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAACAAAC9HRyYWsAAABcdGtoZAAAAAMAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAACFwAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAEAAAAAAoAAAAFoAAAAAACRlZHRzAAAAHGVsc3QAAAAAAAAAAQAAAhcAAAMAAAEAAAAAAmxtZGlhAAAAIG1kaGQAAAAAAAAAAAAAAAAAACzgAAAYAFXEAAAAAAAtaGRscgAAAAAAAAAAdmlkZQAAAAAAAAAAAAAAAFZpZGVvSGFuZGxlcgAAAAIXbWluZgAAABR2bWhkAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAJGRpbmYAAAAcZHJlZgAAAAAAAAABAAAADHVybCAAAAABAAAB13N0YmwAAACXc3RzZAAAAAAAAAABAAAAh2F2YzEAAAAAAAAAAQAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAoABaAEgAAABIAAAAAAAAAAEAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAY//8AAAAxYXZjQwFkAAv/4QAYZ2QAC6zZQo35IQAAAwAMAAADAs4PFCmWAQAGaOviSyLAAAAAGHN0dHMAAAAAAAAAAQAAABAAAAGAAAAAFHN0c3MAAAAAAAAAAQAAAAEAAACIY3R0cwAAAAAAAAAPAAAAAQAAAwAAAAABAAAHgAAAAAEAAAMAAAAAAQAAAAAAAAABAAABgAAAAAEAAAeAAAAAAQAAAwAAAAABAAAAAAAAAAEAAAGAAAAAAQAAB4AAAAABAAADAAAAAAEAAAAAAAAAAQAAAYAAAAABAAAGAAAAAAIAAAGAAAAAHHN0c2MAAAAAAAAAAQAAAAEAAAAQAAAAAQAAAFRzdHN6AAAAAAAAAAAAAAAQAAAC3gAAAA4AAAAMAAAADAAAAAwAAAAUAAAADQAAAAwAAAAMAAAAEwAAAA0AAAAMAAAADAAAABIAAAANAAAADAAAABRzdGNvAAAAAAAAAAEAAAAwAAAAYnVkdGEAAABabWV0YQAAAAAAAAAhaGRscgAAAAAAAAAAbWRpcmFwcGwAAAAAAAAAAAAAAAAtaWxzdAAAACWpdG9vAAAAHWRhdGEAAAABAAAAAExhdmY1Ny43Ny4xMDA=';
      var $video = $('<video src="'+src+'" controls playsinline muted width="20" height="20" style="position:fixed;z-index:1000;top:0;left:0"></video>');
      $('body').prepend($video);

      testStarted = true;
      $video[0].play();

      $video[0].onplay = function() {
        this.playing = true;
      };

      $video[0].oncanplay = function() {
        if ($video[0].playing) {
         callback(true);
        } else {
         callback(false);
        }
        $video[0].pause();
        $video.remove();
      };
     } catch(e) {}

     if (!testStarted) {
      callback(false);
     }
   }
  });
})(jQuery);

You can use it like this:

$(function () {
  $.canVideoautoplay(function ( canAutoplay ) {
   alert('Can we autoplay? ' + canAutoplay);
  });
});
2

I realize this is a video question - and it applies to audio too.

I have built an audio test with the intention of loading it into Moderizr with Modernizr.addTest().

The results are surprising and very dependent on platform and system state. Turns out there are several Android browsers that support autoplay. Who knew.

From looking at GitHub, I imagine the Modernizr guys will figure all this out more reliably and elegantly than I have - if they haven't already. It seems to boil down to timing. You'd think the browsers guys would throw us a bone here. Maybe they will.

Anyway, here is the jsfiddle link: Audio().autoplay test.

While there is fluff code in the jsfiddle example, here's the core:

var supportsAutoplay = false; //assume
var audio = new Audio();
var waitTime;
audio.autoplay = true;
audio.volume = 0;

// this will only be triggered if autoplay works
audio.addEventListener('play', function () {
  supportsAutoplay = true;
});

audio.src = testSrc; //see if the listener is listening

setTimeout(     //wait for listener to run
  function(){
    return supportsAutoplay;
  },
  waitTime
); 

While I have not seen one with a setTimeout other than the one above (the Modernizr guys talk about it), there are several versions of this code around. I guess I'll credit Peter Coles. Maybe his version is less likely to suffer from timing issues.

 • Just submitted pull request to the Modernizr folks. – Chip Jun 15 '14 at 3:12
2

Modernizr autoplay test has some reliability issues, as pointed here: https://github.com/Modernizr/Modernizr/issues/1095

You can detect video autoplay support by checking if the paused status of a video element changes after it programmatically plays. This alone can return false negatives in some mobile browsers, so a Promise check should be added in order to cover these.

This method works in all major browsers (desktop and mobile), except for Android <= 4.0 and Windows Phone, where it returns a false negative.

Here is the detect function:

var supports_video_autoplay = function(callback) {

 if (typeof callback !== "function") return false;

 var v = document.createElement("video");
 v.paused = true;
 var p = "play" in v && v.play();

 callback(!v.paused || ("Promise" in window && p instanceof Promise));

};

Usage:

supports_video_autoplay(function(supported) {
 if (supported) {
  // video autoplay supported!
 } else {
  // no video autoplay support :(
 }
});

Live test: https://codepen.io/paulorely/pen/QveEGy

0

Maybe I respond a little bit late but I just test a solution which work fine for me :

var loadStarted = false;

video.onloadstart = function(){
  loadStarted = true;
};

function checkRunning(){
  if(!loadStarted) removeVideo();
}

setTimeout(checkRunning, 1000);

The setTimeout is not very clean, but the overall solution is super simple like that !

 • 1
  Sure but adding a timeout introduces an explicit blocker that you have no way of testing against. Any solution that uses a timeout for arbitrary "hit it over the head till it works" fixes is generally a hack, not a solution. – dudewad Feb 9 '16 at 19:50
-1

Maybe you find it useful. I combined all the comments suggested in this thread into this solution: https://github.com/kaufguy/autoplay-detector

Demo here: https://kaufguy.github.io/autoplay-detector/

I also restricted it to inline play only.

var MUTE_DELAY_PORTION = 25;

var isAutoplaySupported = function (callback, timeout) {
  var called = false;
  if (!callback) {
    return;
  }
  if (!isPlaysinline()) {
    return callback({ autoplay: false, muted: false });
  }
  checkAutoplay(false, function () { testHandler(false); });
  setTimeout(function () {
    checkAutoplay(true, function () { testHandler(true); });
  }, timeout / MUTE_DELAY_PORTION);
  var testHandler = function (mute) {
    if (!called) {
      called = true;
      callback({ autoplay: true, muted: mute });
    }
  };
  setTimeout(function () {
    if (!called) {
      called = true;
      callback({ autoplay: false, muted: false });
    }
  }, timeout);
};

var checkAutoplay = function (mute, callback) {
  var video = document.createElement('video');
  video.ontimeupdate = function () {
    if (video.currentTime != 0) {
      return callback();
    }
    ;
  };
  video.autoplay = true;
  video.muted = mute;
  video.setAttribute('webkit-playsinline', 'webkit-playsinline');
  video.setAttribute('playsinline', 'playsinline');
  video.src = 'data:audio/mpeg;base64,/+MYxAAAAANIAUAAAASEEB/jwOFM/0MM/90b/+RhST//w4NFwOjf///PZu////9lns5GFDv//l9GlUIEEIAAAgIg8Ir/JGq3/+MYxDsLIj5QMYcoAP0dv9HIjUcH//yYSg+CIbkGP//8w0bLVjUP///3Z0x5QCAv/yLjwtGKTEFNRTMuOTeqqqqqqqqqqqqq/+MYxEkNmdJkUYc4AKqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq';
  video.style.display = 'none';
  video.load();
  video.play();
  return video;
};

var isPlaysinline = function () {
  return navigator.userAgent.match(/(iPhone|iPod)/g) ? ('playsInline' in document.createElement('video')) : true;
};

isAutoplaySupported(function(autoplayResult){
  //do somthing
}, 400)

Works for me...

 • Please add the answer to the question here, in your post. You can link to your code (with the demo env, which is a nice plus!) of course, but link-only posts are not considered good answers. – Nander Speerstra Sep 27 '17 at 7:58

Your Answer

By clicking “Post Your Answer”, you agree to our terms of service, privacy policy and cookie policy

Not the answer you're looking for? Browse other questions tagged or ask your own question.