Print

Bongda389

Bongda389 at Bongda389
Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
http://Bongda389.com
Bongda3892019

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2020 → Current (1 year, 10 months)
Bongda389 at Bongda389
php css html

Bongda389.com là website tổng hợp tin tức về lĩnh vực bóng đá, Các thông tin đăng tải trên bongda389 được đội ngũ biên tập chọn lọc từ các nguồn khác nhau trên internet (Vimeo, Youtube…).

Bongda389.com là website tổng hợp tin tức về lĩnh vực bóng đá, Các thông tin đăng tải trên bongda389 được đội ngũ biên tập chọn lọc từ các nguồn khác nhau trên internet (Vimeo, Youtube…).

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on July 08, 2020

Bongda389

Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam http://Bongda389.com

Technical Skills

Likes: css java php

Experience

2020 → Current Bongda389 Bongda389
php, css, html

Bongda389.com là website tổng hợp tin tức về lĩnh vực bóng đá, Các thông tin đăng tải trên bongda389 được đội ngũ biên tập chọn lọc từ các nguồn khác nhau trên internet (Vimeo, Youtube…).