Print

Beckham

David Tien at Internet Viet Nam

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tính cách cởi mở vui vẻ. Tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ từ quốc gia này.

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tính cách cởi mở vui vẻ. Tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ từ quốc gia này.

Favorite editor: atom • First computer: Macbook Pro

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2019 → Current (1 year, 9 months)
David Tien at Internet Viet Nam
php java

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ.

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on December 19, 2019

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tính cách cởi mở vui vẻ. Tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ từ quốc gia này.

Technical Skills

Likes: android macbookpro-touch-bar

Experience

2019 → Current David Tien Internet Viet Nam
php, java

Tôi là một kỹ sư xây dựng, tôi thích công nghệ thông tin, thích lập trình và khám phá những điều mới lạ về khoa học, thiên văn, máy tính. Mỗi khi rảnh rỗi tôi thường hay du lịch đến các nước phát triển và học tập những điều mới lạ.

Tools

First Computer: Macbook Pro
Favorite Editor: atom