Print

Chao Bacsi

IT at HT Company
Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
https://chaobacsi.webflow.io/
suckhoeaz
phukhoavn

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2015 → Current (5 years, 8 months)
IT at HT Company

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on May 31, 2018

Chao Bacsi

Hà Nội, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam https://chaobacsi.webflow.io/ https://github.com/phukhoavn

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.

Technical Skills

Likes: ios javascript

Experience

2015 → Current IT HT Company
css, html

Blog tư vấn sức khỏe online Chao Bacsi là nơi chia sẻ thông tin y khoa hữu ích dành cho tất cả mọi người.