Print

Trò Chơi Dân Gian

Manager at Trò Chơi Dân Gian
738 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://trochoidangian.net
trochoidangian

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2020 → Current (1 year, 5 months)
Manager at Trò Chơi Dân Gian
c# model-view-controller

Trò chơi dân gian là nơi tổng hợp những trò chơi tâp thể, dân gian theo từng lứa tuổi từ mầm non, người lớn, nam nữ vừa hay và hữu ích dành cho bạn

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua: 1. Email: trochoidangianhot@gmail.com   2. Địa chỉ: 738 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: (+84) 339730526 4. Website: https://trochoidangian.net/

Trò chơi dân gian là nơi tổng hợp những trò chơi tâp thể, dân gian theo từng lứa tuổi từ mầm non, người lớn, nam nữ vừa hay và hữu ích dành cho bạn

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua: 1. Email: trochoidangianhot@gmail.com   2. Địa chỉ: 738 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: (+84) 339730526 4. Website: https://trochoidangian.net/

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on May 16, 2020

Trò Chơi Dân Gian

738 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh, Việt Nam https://trochoidangian.net https://github.com/trochoidangian

Technical Skills

Likes: c# javascript

Experience

2020 → Current Manager Trò Chơi Dân Gian
c#, model-view-controller

Trò chơi dân gian là nơi tổng hợp những trò chơi tâp thể, dân gian theo từng lứa tuổi từ mầm non, người lớn, nam nữ vừa hay và hữu ích dành cho bạn

Bạn có thể liên hệ chúng tôi qua: 1. Email: trochoidangianhot@gmail.com   2. Địa chỉ: 738 Kha Vạn Cân, Linh Đông, Thủ Đức, Hồ Chí Minh 3. Số điện thoại: (+84) 339730526 4. Website: https://trochoidangian.net/