Print

tuvanbacsi

Chuyên gia tư vấn at Tư Vấn Bác Sĩ
248 Trần Hưng Đạo, Ninh Xá, Bắc Ninh, Vietnam
http://tuvanbacsi.com
tuvanbacsi
tuvanbacsi

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2015 → Current (6 years, 10 months)
Chuyên gia tư vấn at Tư Vấn Bác Sĩ
php java

Tư vấn Bác Sĩ là kênh thông tin, giải đáp, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua webiste tuvanbacsi.com của chúng tôi.

Tư vấn Bác Sĩ là kênh thông tin, giải đáp, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua webiste tuvanbacsi.com của chúng tôi.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on October 11, 2019

tuvanbacsi

248 Trần Hưng Đạo, Ninh Xá, Bắc Ninh, Vietnam http://tuvanbacsi.com https://github.com/tuvanbacsi

Technical Skills

Likes: java javascript

Experience

2015 → Current Chuyên gia tư vấn Tư Vấn Bác Sĩ
php, java

Tư vấn Bác Sĩ là kênh thông tin, giải đáp, hỗ trợ tư vấn các vấn đề về sức khỏe, bệnh lý. Bạn có thể tìm hiểu thêm qua webiste tuvanbacsi.com của chúng tôi.