How are we doing? Please help us improve Stack Overflow. Take our short survey
1
reputation
1

Cham Soc Suc Khoe Cong Dong

Sức khỏe của người đi làm trong một vài năm gần đây là một chủ đề nóng. Chúng ta đang ở trong tình trạng căng thẳng hơn bao giờ hết, mà theo giáo sư tâm lý học Jean Twenge, nguyên nhân có thể đến từ công nghệ, sự cô lập, và cạnh tranh quá mức trong xã hội.

https://chamsocsuckhoe.info/

  • chamsocsuckhoe.info
  • Member for 2 years, 5 months
  • 15 profile views
  • Last seen Dec 15 '18 at 7:07

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest