1
reputation
1

Khương Hồ Long - Xổ số 888

CEO

Khương Hồ Long đi lên từ hai bàn tay trắng ông đã thành công với thương hiệu Xoso888 mọi người luôn nể phục ông và những đã đặt cho ông biệt danh https://xoso888.com #khương_hồ_long_thống_kê_soi_cầu, #xoso888_thống_kê_soi_cầu, #khương_hồ_long, #xoso888

  • 179 Phố Biện Nương Bích, Phường Hậu, Quận Dương Việt Dinh, Hà Nội
  • xoso888.com
  • Member for 1 year, 4 months
  • 18 profile views
  • Last seen Aug 1 '19 at 3:10

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest