1
reputation
1

20 theatre

Theatre 20

Theatre 20 là một công ty nhà hát do nghệ sĩ đứng đầu ở Toronto thành lập để trình bày các vở nhạc kịch theo cốt truyện bằng cách phát triển các tác phẩm mới của Canada và bằng cách tưởng tượng lại các tiết mục hiện có. Liên hệ: Theatre20
19a Đường Số 3, phường Trường Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh
0702 484 487

  • Vietnam
  • Member for 3 months
  • 1 profile view
  • Last seen Jan 1 at 9:26

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest