1
reputation
1

ChuyenTactical

IT at ChuyenTactical

ChuyenTactical là một chuyên trang theo chủ đề Tactical của cửa hàng bán lẻ, chuyên kinh doanh các sản phẩm outdoor, dã ngoại phục vụ giới mê dịch chuyển ở Việt Nam-Phụ kiện phượt SaiGon Phone: 0943367939 Address: 154/12 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 8, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Google CID: https://www.google.com/maps?cid=5523711998784578958

  • Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • chuyentactical.com
  • Member for 1 year, 1 month
  • 13 profile views
  • Last seen Jul 2 at 3:33

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

This user doesn’t have any gold badges yet.
This user doesn’t have any silver badges yet.
1
bronze badges

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.