1
reputation
1

MEDIKA

Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA

Bệnh viện thẩm mỹ MEDIKA - Làm là đẹp với cơ sở vật chất hiện đại, luôn đi đầu trong công nghệ nâng mũi, nâng ngực, chăm sóc sắc đẹp.

  • Ho Chi Minh City, Vietnam
  • medika.vn
  • Member for 4 months
  • 1 profile view
  • Last seen Aug 17 at 6:08

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest