1
reputation
1

tranhuyminhhoang

Trần Huy Minh Hoàng | Giảng viên tại Trung Tâm Sao Bắc Việt

Tôi là Trần Huy Minh Hoàng. Tôi tốt nghiệp tại Đại học Giao Thông Vận Tải và hiện có 5 năm kinh nghiệm đào tạo sát hạch lái xe tại trung tâm Sao Bắc Việt. Blog của tôi: https://thibanglaixe.com.vn/

  • Hà Nội, Việt Nam
  • thibanglaixe.com.vn
  • Member for 8 months
  • 1 profile view
  • Last seen Aug 3 '20 at 7:15

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest