1
reputation
1

Office168

Văn phòng ảo

Nắm bắt nhu cầu thị trường, Office168 ra đời để hỗ trợ cung cấp dịch vụ văn phòng ảo, coworking space và văn phòng trọn gói nhằm giúp các doanh nghiệp tiết kiệm hơn các khoản "chi phí văn phòng"

  • Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
  • office168.vn
  • Member for 7 months
  • 0 profile views
  • Last seen Oct 2 '20 at 7:45

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.

Badges (1)

Gold

Silver

Bronze

1

Rarest