1
reputation

namgemstone

Chuyên gia Đá Quý và Phong Thủy với 6 năm kinh nghiệm. Tôi hiểu rằng: chỉ có am hiểu về đá quý và phong thủy thì mới mang đến những giá trị cho từng khách hàng.

  • 270 Hai Bà Trưng, phường Hùng Vương, Phúc Yên, Vĩnh Phúc
  • Member for 3 months
  • 1 profile view
  • Last seen Oct 15 '20 at 11:41

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.