9,746 Reputation

-10 yesterday
+10 07:33 upvote
-20 17:56 removed
15 Feb 14
10 Feb 12
10 Feb 10
10 Feb 7
10 Feb 2
10 Jan 29
20 Jan 28
20 Jan 27
70 Jan 26
10 Jan 25
10 Jan 24
20 Jan 23
10 Jan 21
70 Jan 20
25 Jan 18
20 Jan 15
10 Jan 13
25 Jan 12
25 Jan 11
20 Jan 10
10 Jan 8
10 Jan 7
10 Jan 4
20 Dec 6 '18
10 Nov 30 '18
10 Nov 29 '18
10 Nov 27 '18
10 Nov 15 '18
-10 Nov 9 '18