KHO THIET BI DIEN
KHO THIET BI DIEN
  • Twitter
  • GitHub
  • khothietbidien.vn
  • Hồ Chí Minh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • Member for 2 months
Stats
1
reputation
0
reached
0
answers
0
questions
About

KHO THIẾT BỊ ĐIỆN Với lĩnh vực hoạt động chính là cung cấp các sản phẩm thiết bị điện cao cấp nhập khẩu, thiết bị điện thông minh cho thị trường dân dụng, thương mại và công nghiệp.https://khothietbidien.vn/

Top network posts

We respect a laser-like focus on one topic.

This user doesn’t have any gold badges yet.
This user doesn’t have any silver badges yet.
1
bronze badge

Keeping a low profile.

This user hasn't posted yet.