364,787 Reputation

90 yesterday
30 2 days ago
10 Aug 17
30 Aug 16
50 Aug 15
90 Aug 14
50 Aug 13
90 Aug 12
40 Aug 11
28 Aug 10
40 Aug 9
90 Aug 8
90 Aug 7
100 Aug 6
120 Aug 5
20 Aug 4
50 Aug 3
70 Aug 2
60 Aug 1
83 Jul 31
50 Jul 30
60 Jul 29
30 Jul 28
28 Jul 27
100 Jul 26
100 Jul 25
100 Jul 24
50 Jul 23
110 Jul 22
50 Jul 21