18,147 Reputation

10 yesterday
5 2 days ago
10 Aug 16
10 Aug 14
15 Aug 13
10 Aug 12
10 Aug 10
10 Aug 9
10 Aug 3
15 Aug 2
10 Aug 1
20 Jul 31
20 Jul 30
10 Jul 29
10 Jul 28
25 Jul 26
20 Jul 25
10 Jul 23
10 Jul 22
10 Jul 21
30 Jul 20
20 Jul 18
10 Jul 16
20 Jul 15
10 Jul 13
10 Jul 11
20 Jul 10
40 Jul 9
10 Jul 8
20 Jul 6