133,114 Reputation

40 yesterday
5 2 days ago
15 Nov 17
+10 19:25 upvote
+5 18:19 upvote
10 Nov 16
25 Nov 15
33 Nov 13
10 Nov 12
20 Nov 11
10 Nov 10
10 Nov 8
15 Nov 7
0 Nov 6
20 Nov 5
20 Nov 3
10 Nov 2
10 Nov 1
60 Oct 31
20 Oct 30
5 Oct 29
5 Oct 27
55 Oct 26
20 Oct 25
30 Oct 24
20 Oct 23
30 Oct 22
15 Oct 21
20 Oct 20
45 Oct 19
25 Oct 18
20 Oct 17