Ohad Schneider
Senior Software Developer & Architect at Microsoft
2k
× 238
136
× 6
72
× 5
53
× 2
869
× 95
126
× 3
72
× 2
51
× 4
386
× 28
126
× 2
71
49
× 4
288
× 5
124
× 30
70
× 10
47
× 11
271
× 2
124
× 11
66
× 2
47
260
105
× 3
66
× 2
47
260
98
× 2
66
45
× 2
176
× 3
92
61
× 11
43
× 2
169
× 6
92
61
42
× 2
169
× 4
92
60
× 5
40
× 3
160
92
54
× 6
40
157
× 5
91
54
40
151
× 17
80
54
40