406,560 Reputation

50 yesterday
0 2 days ago
+10 18:56 upvote
-10 09:01 removed
40 Dec 13
50 Dec 12
100 Dec 11
80 Dec 10
130 Dec 9
40 Dec 8
20 Dec 7
-10 Dec 6
90 Dec 5
20 Dec 4
80 Dec 3
120 Dec 2
18 Dec 1
28 Nov 30
110 Nov 29
40 Nov 28
60 Nov 27
40 Nov 26
100 Nov 25
60 Nov 24
20 Nov 23
100 Nov 22
30 Nov 21
80 Nov 20
140 Nov 19
50 Nov 18
70 Nov 17
20 Nov 16