Icon Facebook

Manager at Icon Facebook

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2018 → Current (2 years, 7 months)
Manager at Icon Facebook

Icon Facebook nơi bạn có thể sử dụng những biểu tượng cảm xúc mặt cười miễn phí để viết những status, quotes thêm phần sinh động hơn và bộc lộ hết những tâm tư tình cảm như vui buồn, giận hờn. Đặc biêt hơn nó giúp những dòng tâm trạng của bạn trở nên đặc biệt cá tính hơn.

Icon Facebook nơi bạn có thể sử dụng những biểu tượng cảm xúc mặt cười miễn phí để viết những status, quotes thêm phần sinh động hơn và bộc lộ hết những tâm tư tình cảm như vui buồn, giận hờn. Đặc biêt hơn nó giúp những dòng tâm trạng của bạn trở nên đặc biệt cá tính hơn.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on August 30, 2018