Hong

Quan Ly at Công ty Luật Minh Anh
Hà Nội, Việt Nam
https://luatminhanh.vn
luatminhanh
Last active on Stack Overflow over 30 days ago

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2020 → Current (1 year, 6 months)
Quan Ly at Công ty Luật Minh Anh
javascript mảng

Chào các bạn, Hiện tôi phụ trách quản lý phát triển Website dựa trên công nghệ mới có sự kết hợp cùng Javascript, tôi mới có kinh nghiệm làm việc được 8 năm.

Chào các bạn, Hiện tôi phụ trách quản lý phát triển Website dựa trên công nghệ mới có sự kết hợp cùng Javascript, tôi mới có kinh nghiệm làm việc được 8 năm.

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on September 10, 2020