VNIS Education

VNIS Education at VNIS Education
QMMV+WF Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
https://vnis.edu.vn
VNISVietnam

VNIS Education® cung cấp các dịch vụ dành cho các tổ chức giáo dục được kiểm định chất lượng mong muốn xúc tiến và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra các chiến lược phục vụ mục đích tuyển sinh quốc tế, nhất là sinh viên Việt Nam, và giúp bạn đạt được các mục tiêu giáo dục quốc tế khác tại Việt Nam. Các dịch vụ chính của chúng tôi cho học sinh-sinh viên Việt Nam và các đối tác giáo dục, bao gồm: Dịch vụ Tư vấn Du học, Tổ chức Triển lãm, Hội thảo Giáo dục, Dịch vụ Tiếp thị và Quảng bá, Dịch vụ về Ấn phẩm, Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh & Trung tâm Tuyển sinh VNIS (VNIS Recruitment Center).  #VNISRecruitmentCenter #VNIS #VNISEDUCATION #tuvanduhoc #tuyensinhvnis Thông tin liên hệ VNIS Education Website: https://vnis.edu.vn Phone: +84975656406 Địa chỉ: QMMV+WF Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail: info@vnisgroup.com Map: https://g.page/vniseducation-hcmc?gm

VNIS Education® cung cấp các dịch vụ dành cho các tổ chức giáo dục được kiểm định chất lượng mong muốn xúc tiến và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra các chiến lược phục vụ mục đích tuyển sinh quốc tế, nhất là sinh viên Việt Nam, và giúp bạn đạt được các mục tiêu giáo dục quốc tế khác tại Việt Nam. Các dịch vụ chính của chúng tôi cho học sinh-sinh viên Việt Nam và các đối tác giáo dục, bao gồm: Dịch vụ Tư vấn Du học, Tổ chức Triển lãm, Hội thảo Giáo dục, Dịch vụ Tiếp thị và Quảng bá, Dịch vụ về Ấn phẩm, Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh & Trung tâm Tuyển sinh VNIS (VNIS Recruitment Center).  #VNISRecruitmentCenter #VNIS #VNISEDUCATION #tuvanduhoc #tuyensinhvnis Thông tin liên hệ VNIS Education Website: https://vnis.edu.vn Phone: +84975656406 Địa chỉ: QMMV+WF Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail: info@vnisgroup.com Map: https://g.page/vniseducation-hcmc?gm

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Position 2021 → Current (7 months)
VNIS Education at VNIS Education
php d

VNIS Education® cung cấp các dịch vụ dành cho các tổ chức giáo dục được kiểm định chất lượng mong muốn xúc tiến và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra các chiến lược phục vụ mục đích tuyển sinh quốc tế, nhất là sinh viên Việt Nam, và giúp bạn đạt được các mục tiêu giáo dục quốc tế khác tại Việt Nam. Các dịch vụ chính của chúng tôi cho học sinh-sinh viên Việt Nam và các đối tác giáo dục, bao gồm: Dịch vụ Tư vấn Du học, Tổ chức Triển lãm, Hội thảo Giáo dục, Dịch vụ Tiếp thị và Quảng bá, Dịch vụ về Ấn phẩm, Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh & Trung tâm Tuyển sinh VNIS (VNIS Recruitment Center).  #VNISRecruitmentCenter #VNIS #VNISEDUCATION #tuvanduhoc #tuyensinhvnis Thông tin liên hệ VNIS Education Website: https://vnis.edu.vn Phone: +84975656406 Địa chỉ: QMMV+WF Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail: info@vnisgroup.com Map: https://g.page/vniseducation-hcmc?gm

VNIS Education® cung cấp các dịch vụ dành cho các tổ chức giáo dục được kiểm định chất lượng mong muốn xúc tiến và mở rộng hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể giúp bạn vạch ra các chiến lược phục vụ mục đích tuyển sinh quốc tế, nhất là sinh viên Việt Nam, và giúp bạn đạt được các mục tiêu giáo dục quốc tế khác tại Việt Nam. Các dịch vụ chính của chúng tôi cho học sinh-sinh viên Việt Nam và các đối tác giáo dục, bao gồm: Dịch vụ Tư vấn Du học, Tổ chức Triển lãm, Hội thảo Giáo dục, Dịch vụ Tiếp thị và Quảng bá, Dịch vụ về Ấn phẩm, Luyện thi các chứng chỉ tiếng Anh & Trung tâm Tuyển sinh VNIS (VNIS Recruitment Center).  #VNISRecruitmentCenter #VNIS #VNISEDUCATION #tuvanduhoc #tuyensinhvnis Thông tin liên hệ VNIS Education Website: https://vnis.edu.vn Phone: +84975656406 Địa chỉ: QMMV+WF Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail: info@vnisgroup.com Map: https://g.page/vniseducation-hcmc?gm

Are you sure you want to do that?

Cancel Yes, delete it
Joined Stack Overflow
on January 20, 2021